Dobrowolne ubezpieczenie uchroni placówkę od dodatkowych rodzajów ryzyka

Kategoria: Finanse
Data: 12-04-2016 r.
Placówka medyczna może się dobrowolnie ubezpieczyć na wypadek ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych, wirusa HIV i wirusa zapalenia wątroby, ale także poszerzyć polisę OC o ryzyko szkód wynikających z wypadków przy pracy czy ryzyko przechowywania rzeczy osobistych pacjentów w depozycie.

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem od OC placówka medyczna może się dobrowolnie ubezpieczyć, poszerzając polisę o ochronę przed dodatkowymi ryzykami. Odpowiednie rozszerzenie musi zostać wyraźnie zapisane w polisie. Warto dodać, że w tym przypadku warunki ubezpieczenia podlegają negocjacji, jednak poszerzenie ochrony wiąże się z koniecznością opłacania wyższej składki ubezpieczeniowej.

Podmioty lecznicze w praktyce ubezpieczają się dodatkowo w zakresie ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych, wirusa HIV i wirusa zapalenia wątroby, co chroni nie tylko pacjentów, ale i personel medyczny.

W tej samej przyczyny dobrowolna polisa OC placówki medycznej może być wzbogacona o ryzyko szkód związanych z wypadkami przy pracy. Pracownik, który ulegnie takiemu wypadkowi, poza świadczeniem z ZUS, od placówki medycznej otrzyma odszkodowanie pokrywające poniesione straty i utracone korzyści. W zależności od stopnia szkody, będzie ono stanowiło nadwyżkę ponad świadczenie, które wypłaci ZUS.

Menedżer podmiotu leczniczego powinien także zadbać o uwzględnienie rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe przy stosowaniu eksperymentalnych metod leczenia i rehabilitacji. Takim ryzykiem obciążone są zwłaszcza te jednostki, które ze względu na prowadzoną działalność naukowo-badawczą, stosują eksperymentalne procedury.

Jeśli placówka medyczna w pojedynczych przypadkach podejmuje decyzję o zastosowaniu eksperymentalnej metody, może rozszerzyć ochronę w związku z tym jednostkowym przypadkiem.

Szpital/przychodnia przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC dobrowolnego może ją rozszerzyć o tzw. klauzulę OC przechowawcy. Jednostki, które prowadzą całodniowe i stacjonarne leczenie, mogą dobrowolnie ubezpieczyć się na wypadek zagubienia rzeczy pacjenta pozostawionych w depozycie. Jednostka musi przechować te rzeczy w stanie niepogorszonym, co oznacza, że gdy nie dotrzyma tego obowiązku, pacjent ma prawo żądać odszkodowania.

Należy pamiętać, że przy negocjowaniu rozszerzenia ochrony o ryzyko przechowania trzeba wyjaśnić, czy zakład ubezpieczeń będzie udzielał ochrony tylko w przypadku rzeczy złożonych do depozytu, czy też w przypadku, gdy w szpitalu jest szatnia lub wieszaki.

W praktyce zakład ubezpieczeń wymaga od szpitala, aby podczas przyjęcia rzeczy na przechowanie, zostały spełnione wymogi bezpieczeństwa (rozporządzanie ministra zdrowia z 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytów w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej).

Menedżer powinien też zwrócić uwagę na sumę gwarancyjną, gdyż regułą jest, że zakład ubezpieczeń stosuje jej obniżenie, tzw. podlimit, w związku z ryzykiem przechowania, co oznacza że poziom ochrony jest niższy niż przy sumie z całej polisy OC.

Małgorzata i Maciej Capik, eksperci ds. prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38839 )
Array ( [docId] => 38839 )

Array ( [docId] => 38839 )