Jak pozyskać kapitał na inwestycje medyczne

Kategoria: Finanse
Data: 30-08-2016 r.

W zależności od rodzaju planowanych działań oraz wielkości placówki, kapitału obcego poszukujemy w pożyczkach lub kredytach bankowych, leasingu finansowym czy dodatkowych prawach udziałowych. Finansowania inwestycji upatrujemy również we wszelkiego rodzaju dotacjach rządowych, pozarządowych lub uzyskiwanych od instytucji europejskich. Jaki sposób finansowania inwestycji wybrać?

Metody zarządzania finansami mogą być różne w zależności od tego, czy inwestycje strategiczne mają być finansowane z kapitału własnego – wewnętrznego (wypracowany zysk), zewnętrznego własnego (np. pożyczka od udziałowców), zewnętrznego obcego (np. dotacja, kredyt bankowy).

W pierwszym przypadku musimy prowadzić taką politykę finansową, która zagwarantuje inwestorom realizację zysku z prognozowanych inwestycji strategicznych. Podstawą pozyskania środków będzie w tym przypadku właściwie stworzony biznesplan. Może to być też strategia inwestycyjna oparta na dotychczasowych doświadczeniach jednostki, sytuacji rynkowej, potencjalnych kierunkach rozwoju rynku oraz wskazaniu potencjalnych możliwych ryzyk.

W przypadku inwestycji finansowanych z kapitału zewnętrznego – obcego ich finansowanie musimy oprzeć na:

  1. posiadanym wkładzie własnym w inwestycję (a tym samym przejęciu części ryzyk jej opłacalności),
  2. udzieleniu gwarancji zwrotu zainwestowanych środków,
  3. udzieleniu gwarancji zysku.

Do wstępnej oceny pozostaje zatem, czy lepsze będzie poszukiwanie kapitału zewnętrznego, czy też ograniczenie inwestycji do czasu skumulowania kapitału własnego (rezerwowego, zapasowego itd.), z którego zdecyduje się własnymi środkami finansować rozwój działalności. Z jednej strony kapitał własny jest bardziej elastyczny i pozwala wypracować zysk bez obowiązku spłaty zaciągniętego zobowiązania w konkretnych terminach (w szerszym aspekcie jest to ograniczenie ryzyka niewypłacalności). Z drugiej jednak inwestowanie wyłącznie kapitału własnego spowalnia rozwój i ogranicza liczbę podejmowanych inwestycji.

Na etapie podjęcia decyzji o inwestycji strategicznej, oprócz właściwego zarządzania finansami, skrupulatnie kontrolujmy umowy z inwestorami i instytucjami wnoszącymi kapitał. Sama pozytywna decyzja ze strony banku lub innej instytucji o przyznaniu wnioskowanej kwoty, która pokryje potrzeby placówki, nie jest jedynym warunkiem podpisania umowy inwestycyjnej. Decydujące są czynniki dodatkowe, takie jak np. brak kosztów pośrednich, możliwość zawieszenia spłaty zadłużenia lub też zapłata przed umówionym terminem, zdolności negocjacyjne obu stron, brak oferowanych obowiązkowo płatnych produktów dodatkowych.

Piotr Szulczewski, analityk, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach podatkowych, szczególnie w podatkach VAT i PIT, prawie gospodarczym, cywilnym i skarbowym

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39445 )
Array ( [docId] => 39445 )

Array ( [docId] => 39445 )