Informatyzacja placówek medycznych – zostało tylko 12 miesięcy na wdrożenie e-dokumentacji

Data: 27-12-2016 r.

Większość podmiotów może mieć problem z realizowaniem opieki koordynowanej, która wymaga zdalnej wymiany e-dokumentacji medycznej, badań diagnostycznych czy obrazowych. Jakie wyzwania stoją przed placówkami w obszarze cyfryzacji dokumentacji medycznej, gdy do końca okresu przejściowego został jeszcze tylko rok? 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) i Narodowy Fundusz Zdrowia zbadały, jak intensywnie podmioty lecznicze przygotowują się do wymiany dokumentacji medycznej na elektroniczną i w jakich kierunkach prowadzą swoje działania w zakresie telemedycyny.  

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia nakazuje podmiotom medycznym wdrożenie rozwiązań informatycznych, które umożliwią prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Jeszcze tylko do końca grudnia 2017 roku może być ona prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej.

Niezależnie od rodzaju działalności prowadzonej przez jednostkę, ponad 35% ankietowanych podmiotów już teraz przygotowuje się do tego obowiązku. Kolejnych prawie 15% zaimplementowało rozwiązania częściowe (do części dokumentacji przetwarzanej w danej placówce).

Rodzaje dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej

Znacząco wzrosła liczba niektórych rodzajów dokumentów prowadzonych w postaci elektronicznej.

Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (miejsce składowania dokumentów elektronicznych wraz z metadanymi na potrzeby ich wyszukiwania) ma jedynie 28% szpitali, 13% stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 10% ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Niewielka liczba podmiotów prowadzi też elektroniczny zapis zgód pacjenta dotyczących np. wykonania usługi, wypisu na życzenie, zgody na pobranie dokumentacji medycznej z innej placówki. Są to najczęściej skany papierowej zgody pacjenta podpisanej odręcznie i przechowywanej w systemie informatycznym bądź adnotacja w systemie, że taką zgodę uzyskano w postaci papierowej.

E-usługi dla pacjenta to wciąż rzadkość

Z internetowego konta mogą korzystać pacjenci 36% szpitali, 9% stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 5% ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Sprawdzenie wyników badań laboratoryjnych online umożliwia odpowiednio 15%, 6% i 5% tych rodzajów podmiotów, a dostęp do swojej dokumentacji medycznej online 7%, 3% oraz 3%. Usługę e-rejestracji wdrożyło już ponad 45% szpitali ale tylko 10% stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 20% ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Nie najlepiej jest też z wdrożeniem usług elektronicznych przeznaczonych do komunikowania się z innymi podmiotami leczniczymi. Prawie 54% ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 35% szpitali oraz 42% stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych innych niż szpitalne stwierdza, że ich system teleinformatyczny komunikuje się z innymi systemami w ochronie zdrowia.

Jednak możliwość wymiany dokumentacji przez elektroniczne usługi udostępnione z systemu teleinformatycznego ma jedynie 23% szpitali, 14% stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 13% ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Znacznie częściej wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej może odbywać się przez eksport dokumentacji na informatyczny nośnik danych. Takie możliwości ma 55% szpitali, ponad 37% stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 40% ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Większa część podmiotów leczniczych wciąż nie stosuje międzynarodowych lub krajowych standardów elektronicznej dokumentacji medycznej.  

Poprawa w obszarze strategii i infrastruktury

W stosunku do rezultatów I edycji badania widać nieznaczny (około 1,5%) wzrost liczby podmiotów, które mają strategię informatyzacji placówki w perspektywie najbliższych lat. O 10% wzrosła liczba podmiotów, które wyodrębniły w swojej strukturze komórkę ds. IT. Są to jednak w większości małe komórki. Poprawił się jednak stan posiadania i aktualizowania przed podmioty lecznicze stron WWW.

We wszystkich badanych podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeważająca część pracowników medycznych ma dostęp do komputera lub ma go w zdecydowanej większości. Najlepiej sytuacja wygląda w przypadku pracowników wspierających prowadzenie dokumentacji medycznej. Znaczna większość pracowników ma nieograniczony dostęp do Internetu w celu wykonywania zadań służbowych.

Gwarantowany poziom prędkości łącza internetowego zapewniono w 73% ambulatoriów, 74% szpitali oraz 69% stacjonarnych i całodobowych świadczeniach zdrowotnych innych niż szpitalne. To wynik lepszy w stosunku do uzyskanego w ramach I edycji badania w przypadku każdego z rodzajów podmiotów biorących udział w badaniach.

Większość szpitali (ponad 90%) oraz znaczna część stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne (58%) ma własną serwerownię. Gorzej sytuacja wygląda w ambulatoriach – ma ją jedynie 38% placówek.

Placówki kupują wiele urządzeń i oprogramowania. 57% szpitali, 31% stacjonarnych całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne oraz 31% ambulatoriów kupiła infrastrukturę techniczno-systemową w związku z obowiązkiem dostosowania do wymagań określonych w ustawie. Kupują one przede wszystkim serwery, sprzęt komputerowy, systemy HIS, RIS, LIS, oprogramowanie, finansują infrastrukturę sieciową.

Bogdan Kowalski, specjalista z zakresu nowych technologii i IT w ochronie zdrowia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39863 )
Array ( [docId] => 39863 )