Nagrania dyspozytora pogotowia ratunkowego jako informacja publiczna

Kategoria: Pacjent
Data: 31-05-2013 r.

Nagrania przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora odnoszą się do informacji publicznej. Nieudostępnianie danych wrażliwych pacjentom jest bezzasadne, jeżeli nie odnosi się to do kwestii związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, porządku publicznego lub naruszenia dóbr osobistych.

Udostępnianie pacjentom zarejestrowanych na nośniku elektronicznym przyjęć wezwania przez dyspozytora medycznego pozostaje nadal tematem niejasnym. Nie ulega jednak wątpliwości, że nagranie przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora pogotowia nie jest dokumentacją medyczną pacjenta. Mieści się natomiast w zakresie definicji informacji publicznej.

WSA w Białymstoku wskazał, iż publiczne zakłady opieki zdrowotnej mieszczą się w zakresie stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, a nagranie rozmowy telefonicznej z wezwania karetki pogotowia odpowiada definicji informacji publicznej

Przyjęcie zgłoszenia przez dyspozytora zawiera informacje dotyczące konkretnej osoby i jej stanu zdrowia, które należą do zakresu danych wrażliwych.

Ma ona także prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, jeżeli spowodowałoby to:

 • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
 • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
 • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Należy przyjąć, iż nagrania rozmowy telefonicznej z wezwania karetki pogotowia mieszczą się w zakresie definicji informacji publicznej. Nie ma zatem przeciwwskazań, żeby były one udostępniane pacjentowi, bowiem zawarte w zawiadomieniu dane wrażliwe dotyczą pacjenta, który przecież jest podmiotem uprawnionym do dostępu do zbioru danych dotyczących jego osoby.Anna Zubkowska-Rojszczak
, adwokat
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29790 )
Array ( [docId] => 29790 )

Array ( [docId] => 29790 )