5 rzeczy, o których trzeba pamiętać, podpisując umowę najmu

Kategoria: Zarządzanie
Data: 24-05-2016 r.

Jeśli już został wybrany lokal, który spełnia wymienione wymogi, warto skoncentrować się na sporządzeniu korzystnej, opartej na zasadzie równości stron, umowie najmu. Wielu osobom wydaje się, że nie jest to kwestia zbyt skomplikowana. Wystarczy ustalić wysokość czynszu i wszystko będzie funkcjonować. Nie jest to jednak aż tak oczywiste.

Zawsze dobrze jest, jeśli umowa najmu sporządzona jest na piśmie. Pozwoli to w przyszłości, w sytuacji konfliktowej wyjaśnić wiele problemów. Przepisy wymagają, aby umowa zawierana na okres dłuższy niż rok była sporządzona na piśmie. Przez umowę na piśmie rozumiemy po prostu umowę sporządzoną na kartce papieru i podpisaną zarówno przez wynajmującego, jak i najemcę. W sytuacji gdy wynajmujący i najemca nie zdecydują się na podpisanie umowy, będzie ona zawarta tylko ustnie. Przyjmuje się, zgodnie z przepisami, że jest ona zawarta na czas nieoznaczony.

 

Kolejną istotną sprawą jest to, czy planujemy, aby przychodnia część pomieszczeń udostępniła innym podmiotom medycznym. Jeśli tak, to konieczne jest, aby w umowie nie pojawił się zapis zakazujący podnajmu lub oddania w użyczenie. Zakaz taki jest w zasadzie standardem w umowach najmu, warto więc zadbać o to, aby go nie było lub wprowadzić do umowy zapis mówiący o tym, że wynajmujący wyraża zgodę na podnajem.

5 rzeczy, o których trzeba pamiętać, podpisując umowę najmu

  1. Umowę najmu sporządź na piśmie.
  2. Jeśli przychodnia zamierza udostępnić pomieszczenia innym podmiotom medycznym, unikaj zapisu zakazującego podnajem lub oddanie w użyczenie.
  3. Ustal zasady płatności czynszu – kwota i sposób płatności.
  4. Określ sposób wypowiedzenia umowy.
  5. Ustal, kto ponosi koszty dostosowania pomieszczenia do działalności leczniczej i kto je poniesie.

Ustalając zasady płatności czynszu, konieczne jest, aby określić, co ile czynsz będzie płacony i w jaki sposób. Czynsz może być płacony w dowolnie ustalonych odległościach czasowych. Może być nawet zapłacony jednorazowo za dłuższy okres.

Równie istotną kwestią jest określenie sposobu wypowiedzenia umowy najmu. Jeśli umowa nie będzie przewidywała okresów wypowiedzenia, to zastąpią je okresy przewidziane w Kodeksie cywilnym, które niekoniecznie będą pokrywały się z wolą jednej ze stron.

Jeszcze jedną ważną kwestią z punktu widzenia najemcy – czyli przychodni są tzw. nakłady.

Często zajmując nowe pomieszczenia, konieczne jest to, aby zostały one przystosowane do działalności leczniczej, która ma być w nich prowadzona. W wielu przypadkach można ustalić, że koszt modernizacji pomieszczeń poniesie wynajmujący i wtedy przy wydaniu przedmiotu najmu wszystkie te ulepszenia pozostaną w lokalu.

Często spotykana też jest sytuacja, w której to najemca przystosowuje pomieszczenia na własny koszt, a wynajmujący nie nalicza mu czynszu za okres, w którym suma czynszu byłaby równa poniesionym nakładom. W drugiej z omawianych sytuacji również można umówić się w ten sposób, że po ustaniu najmu ulepszenia zostaną w lokalu, wynajmujący zaś zapłaci najemcy równowartość pozostawionych ulepszeń.

Jeśli strony nie sprecyzują tej kwestii w umowie, najemca będzie musiał przywrócić stan poprzedni na swój koszt.

Aneta Naworska, radca prawny, Kancelaria Naworska Marszałek Jarzembska sp. k. w Toruniu

Tagi: najem

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38978 )
Array ( [docId] => 38978 )

Array ( [docId] => 38978 )