Dobre zarządzanie ryzykiem ograniczy straty

Kategoria: Zarządzanie
Data: 01-07-2013 r.

W zarządzaniu ryzykiem należy się zastanowić, jakie mogą być przyczyny i konsekwencje zdarzeń. Dobrze opracowania strategia zarządzania ryzykiem, zwracająca uwagę m.in. na przestrzeganie prawa i norm, zmniejszy liczbę roszczeń, nadużyć i wartość poniesionych strat.

Kryzys ma swoje odzwierciedlenie w sytuacji polskiej ochrony zdrowia. Wzrasta zadłużenie wielu szpitali, dochodzi do ich likwidacji lub przekształceń.

 
Takie przekształcenia powinny zmobilizować kadrę zarządzającą placówkami medycznymi do stworzenia nowoczesnego i skutecznego sytemu zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia odnosi się do strategii mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, zmniejszenia liczby roszczeń, nadużyć i poniesionych strat. Efektywne działanie w tym obszarze jest istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentom, skuteczność oferowanych usług medycznych oraz stabilność finansową organizacji.

Przy wdrażaniu strategii zarządzania ryzykiem w placówce medycznej idealnym rozwiązaniem byłoby powołanie menedżera ds. zarządzania ryzykiem i dodatkowo zespołu ds. oceny ryzyka. Powinni do niego należeć specjaliści z różnych obszarów organizacji (ordynatorzy, pielęgniarki, specjaliści IT lub eksperci z zewnątrz).

W opracowywaniu strategii zarządzania ryzykiem należy brać pod uwagę kilka kluczowych aspektów:

  • przestrzeganie prawa i norm, monitorowanie sytuacji politycznej i prawnej, aby móc właściwie przewidzieć wpływ zmian na sposób jej funkcjonowania,
  • edukowanie członków personelu w zakresie ich odpowiedzialności za zapewnienie wysokiej jakości opieki w bezpiecznym środowisku,
  • określenie planów organizacji oraz zdarzeń, które mogą stać się przeszkodą do realizacji postawionych celów. Mogą to być z pewnością zmniejszenie kontraktu z płatnikami instytucjonalnymi, utrata akredytacji czy niestabilność finansowa,
  • oszacowanie oraz obniżenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkód i ich minimalizacja, gdyby się pojawiły.

Zarządzanie ryzykiem i jakością to dwa połączone ze sobą elementy. Wszystko, co wpływa na jakość, wpływa na ryzyko. Oba obszary bazują na tej samej zasadzie poszukiwania błędów, które mogą wywołać określone konsekwencje. Ważnym elementem w zarządzaniu jakością jest przewidywalność świadczonych usług i widoczna troska o pacjenta. Oznacza to, że zarządzanie ryzykiem i jakością powinny być traktowane jako dwa nieodłączne ważne elementy w dziedzinie zarządzania placówką medyczną. W każdej organizacji powinien się również znaleźć sztab wykwalifikowanych ludzi zajmujący się tymi kwestiami.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29823 )
Array ( [docId] => 29823 )