Nowe zarządzanie jakością w placówce medycznej

Kategoria: Zarządzanie
Data: 31-05-2013 r.

Nowy standard zarządzania jakością EN 15224:2012 ma zastosowanie w branży usług medycznych w dużych i mniejszych praktykach lekarskich. W przeciwieństwie do wcześniejszych standardów ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i zapewnienia większej przejrzystości działania.

Z końcem 2012 r. została opublikowana nowa norma zarządzania jakością EN 15224:2012 skierowana do placówek ochrony zdrowia. Szczególnie cenne w nowej normie jest wzmocnienie zagadnień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, szkoleń dla pracowników oraz szeroko rozumianej komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i prowadzonej na zewnątrz.

 

Jest to standard, który odnosiłby się bezpośrednio do branży medycznej. Norma systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2008 czy standardy GMP i GHP dla zapewnienia higieny czy odpowiedniego stanu infrastruktury w placówkach medycznych tylko z założenia mogą być skierowane do placówek medycznych. Są zbyt ogólne i nie obejmują kwestii, które są codzienną bolączką tych podmiotów.

Budowa normy EN 15224:2012 jest bardzo podobna do struktury normy ISO 9001:2008. Główne różnice między tymi normami dotyczą kwestii:

  • nowej terminologii
  • ukierunkowania działań na opiekę nad pacjentem
  • wzmocnienia bezpieczeństwa pacjenta,
  • dodania nowych aspektów zarządzania ryzykiem i zarządzania wiedzą
  • planowanie jakości, konfiguracja procedur i procesów, monitorowanie procesu

Nowy system zarządzania jakością może być wdrażany niezależnie od wielkości placówki, struktury czy rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej. Ma zastosowanie w prywatnych, jak i w państwowych instytucjach ochrony zdrowia.

Nowy standard powinien przyczynić się głównie do:

  • zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów (ograniczenie rodzajów ryzyk),
  • zapewnienia większej przejrzystości działania,
  • zmniejszenia ryzyka wystąpienia zdarzeń i incydentów medycznych na skutek lepszej komunikacji z pacjentem,
  • poprawy konkurencyjności placówek medycznych przez posiadanie certyfikatów potwierdzających wysoką jakość świadczonych usług medycznych,

Zarządzający placówkami medycznymi, którzy staną przed wyborem właściwego standardu zarządzania jakością dla swoich jednostek spotkają się z dylematem, czy ograniczyć kwestie zarządzania jakością do ogólnej normy jakościowej czy pójść dalej, koncentrując się na zagadnieniach bardziej medycznych doprecyzowujących zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, które zastosowano normie EN 15224:2012.

Arkadiusz Trela, ekspert, trener systemów zarządzania


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29815 )
Array ( [docId] => 29815 )