Dodatkowa polisa chroni lekarza przed roszczeniami

Kategoria: Zarządzanie
Data: 30-06-2013 r.

Lekarz świadczący usługi medyczne nie ma obowiązku wykupienia polisy ubezpieczenia. W sytuacjach wykonywania zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej nabycie polisy OC zabezpieczy go przed roszczeniem regresowym ze strony ubezpieczyciela.

Podmioty świadczące usługi medyczne, takie jak przychodnia czy szpital to dla pacjenta miejsca, od których oczekuje określonej pomocy leczniczej i gdy te jednostki nie spełnią jego oczekiwań lub w efekcie podjętych działań dozna szkody, do nich skieruje swoje roszczenia.

 

Dlatego zgodnie z ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązek ubezpieczenia OC obciąża podmioty lecznicze jako świadczeniodawców. Nie dotyczy on jednak lekarzy.

Gdy dojdzie do szkody po stronie pacjenta, stoi za nią sprawca, czyli ten, który swoim działaniem lub zaniechaniem doprowadził do negatywnego skutku. Jeśli pacjent dozna szkody wskutek popełnionego przez lekarza błędu, kieruje roszczenie do podmiotu leczniczego lub jego ubezpieczyciela. Po potwierdzeniu okoliczności szkody wypłacane jest mu odszkodowanie z polisy OC podmiotu.

W przypadku, gdy sprawca szkody postawił błędną diagnozę, wykonał nieprawidłowo zabieg czy dopuścił się innej niestaranności w leczeniu pacjenta, w myśl zasad odpowiedzialności cywilnej jest zobligowany pokryć roszczenia odszkodowawcze poszkodowanego

Dlatego, po wypłacie odszkodowania z polisy OC podmiotu leczniczego, zakład ubezpieczeń zbada, czy odpowiedzialność za szkodę obciąża podmiot leczniczy z racji winy organizacyjnej czy sprawcą jest ktoś z personelu. W przypadku winy lekarza, po wypłacie odszkodowania zakład ubezpieczeń rozpocznie tzw. postępowanie regresowe - wystąpi do faktycznego sprawcy szkody, czyli lekarza, o zwrot wypłaconego pacjentowi odszkodowania.

Lekarz, zatrudniony na umowę o pracę, chroniony jest przez Kodeks pracy i jest zagrożony regresem do wysokości trzykrotności swojego wynagrodzenia. Z kolei lekarz działający w podmiocie leczniczym na zasadzie umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia, musi liczyć się z regresem do pełnej wartości wypłaconego odszkodowania wraz z zadośćuczynieniem.

Posiadanie polisy OC chroni zatem lekarza, który realizuje się zawodowo w podmiocie lub podmiotach leczniczych, przed roszczeniami regresowymi. Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC dobrowolnego dla lekarza istotne jest właściwe określenie poziomu sumy ubezpieczenia. Powinna być ona realna w odniesieniu do ewentualnej wartości regresu, form wykonywania zawodu, reprezentowanej specjalizacji, rozległości i intensywności realizowanej praktyki medycznej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29820 )
Array ( [docId] => 29820 )