Kierownik POZ nie musi zapewniać transportu medycznego

Kategoria: Zarządzanie
Data: 31-05-2013 r.

Kierownik podmiotu udzielający świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej nie mają obowiązku zapewnienia transportu medycznego we własnym zakresie. Może wezwać karetkę w przypadku natychmiastowej konieczności udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.

W przypadku zauważenia osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia każda osoba będącą świadkiem takiego zdarzenia ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym zdarzeniu np. dyspozytora z centrum powiadamiania ratunkowego. Określa to ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Lekarz ma obowiązek udzielić pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.

Jeśli do poradni podstawowej opieki zdrowotnej trafi pacjent wymagający podjęcia czynności ratunkowych, należy je wykonywać do momentu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.

Świadczeniodawcy POZ nie mają obowiązku zapewnienia transportu sanitarnego - własnego ani w formie umowy podwykonawstwa. Placówka medyczna ze środków finansowych określonych w umowie jest zobowiązana do zapewnienia usług transportu sanitarnego w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

W podstawowej opiece zdrowotnej transport sanitarny, w odróżnieniu od innych zakresów świadczeń, jest przedmiotem osobnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowy te polegają na zapewnieniu świadczeniobiorcom przewozu ambulansem do najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń.

Taki transport obejmuje przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym lub dziennym, na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem oraz do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Dodatkowo jest realizowany w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca.

Taki transport jest realizowany w POZ na podstawie zlecenia lekarza rodzinnego od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Ponadto w ramach podstawowej opieki zdrowotnej kontraktowane są również świadczenia transportu sanitarnego, tzw. dalekiego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29810 )
Array ( [docId] => 29810 )