Kontrola PIP - jak uniknąć zarzutu jej utrudniania w placówce medycznej

Kategoria: Zarządzanie
Data: 26-05-2017 r.

Kontrola inspektora pracy w placówce medycznej to złożony proces. Licznym uprawnieniom inspektora odpowiadają równie liczne obowiązki przedstawiciela placówki medycznej, który w niej uczestniczy. Brak współpracy z inspektorem może w skrajnych przypadkach nosić znamiona wykroczenia, a nawet przestępstwa. Jak tego uniknąć?

Żeby właściwie zrozumieć, na czym polega utrudnianie czy wręcz uniemożliwianie przeprowadzenia kontroli realizowanej przez organy PIP, odnieśmy się do podstawowych uprawnień inspektora przysługujących mu w związku z kontrolą. Uprawnienia te są bowiem ściśle powiązane z konkretnymi obowiązkami przedstawiciela kontrolowanej placówki medycznej, których zignorowanie lub wykonanie w sposób nieprawidłowy może nosić znamiona utrudniania kontroli.

Kontrola wykonywana przez inspektorów pracy nie jest procesem realizowanym z za biurka, z poziomu siedziby jednostki organizacyjnej PIP. Wprawdzie inspektor ma prawo zwrócić się do przedstawiciela placówki medycznej o dostarczenie do urzędu określonych dokumentów, ale przeważająca część ustaleń następuje podczas osobistej wizyty inspektora w placówce. Żeby wizyta taka – w celach kontrolnych, a nie zdrowotnych była możliwa, przepisy ustawy o PIP dają inspektorom prawo do swobodnego wstępu na teren kontrolowanych podmiotów, w tym placówek medycznych. Inspektor ma prawo do przeprowadzania oględzin obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy. Wynika to z faktu, że ocena w zakresie przestrzegania technicznego bezpieczeństwa pracy opiera się w dużej mierze na wizytacji obiektów pomieszczeń oraz stanowisk pracy.

Wszelkie próby niewpuszczenia inspektora na teren placówki, w tym uniemożliwienie mu swobodnego poruszania się po jej terenie, przy uwzględnieniu specyfiki placówek medycznych, PIP może potraktować jako całkowite uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli.

Kontrolując zagadnienia z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, inspektor kontrolujący placówkę medyczną ma prawo żądać okazania dokumentów dotyczących budowy, przebudowy, jak również modernizacji oraz uruchomienia placówki, planów i rysunków technicznych dokumentacji technicznej oraz technologicznej.

Całkiem spora część kontroli obejmuje analizę rozmaitych dokumentów związanych zarówno z bezpieczeństwem zatrudnionego personelu, jak i dokumentacją pracowniczą. Inspektor ma prawo zatem kontrolować dokumenty związane np. ze szkoleniami pracowników, badaniami profilaktycznymi dopuszczającymi do pracy na danym stanowisku, oceną ryzyka zawodowego na danych stanowiskach pracy. Kontrolując kwestie z zakresu prawnej ochrony pracy – inspektor ma prawo kontrolować między innymi zawarte umowy z pracownikami placówki, regulaminy, plany urlopów, ewidencję czasu pracy. PIP może zakwalifikować odmowę przedstawienia żądanych dokumentów – niezależnie od przyczyny – jako utrudnianie czynności kontrolnych.

Kolejne ważne uprawnienie inspektora to możliwość wykonywania niezbędnych z punktu widzenia kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, zestawień i obliczeń sporządzanych na podstawie dokumentów. W razie potrzeby inspektor ma możliwość zwrócenia się z żądaniem w tym zakresie do przedstawiciela placówki umocowanego do jej reprezentowania podczas kontroli.

Sprawne przeprowadzenie kontroli wymaga szybkiego działania przedstawiciela placówki medycznej. Okazanie żądanych dokumentów, ale po nieuzasadnionym długim okresie może być uznane za utrudnianie czynności kontrolnych.

Utrudnianie czynności kontrolnych, jeżeli nie przybiera form skrajnych, można zakwalifikować jako wykroczenie. Jest ono uregulowane w art. 283 § 2 pkt 8 kp. Zgodnie z tym przepisem, kto utrudnia działalność organu PIP, zwłaszcza uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania zadań, podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł.

Sebastian Kryczka, prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • DOLNOŚLĄSKIE KONSORCJUM OBSŁUGI WIERZYTELNOŚCI

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawa Pracy - Anna Telec

  ul. Stanisława Dygata 3 lok. 46, 01-748 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Skarbiec

  ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna GHMW - Hulist, Prawdzic Łaszcz - Radcowie Prawni spółka partnerska

  ul. T. Lenartowicza 5/3, 31-138 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40434 )
Array ( [docId] => 40434 )

Array ( [docId] => 40434 )