Promocja gabinetu lekarskiego - na co pozwala prawo

Kategoria: Zarządzanie
Data: 02-05-2017 r.

Nie możesz reklamować swojej działalności tak, jak inne podmioty działające na rynku, bo jesteś związany ustawą o działalności leczniczej. Zgodnie z nią jako podmiot wykonujący działalność leczniczą podajesz do wiadomości publicznej jedynie informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jaką zatem treść i formę mogą mieć te dane? 

Według Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej reklamą jest informowanie ludzi o świadczeniach i usługach, podkreślanie ich zalet tak, aby ludzie chcieli za nie zapłacić (opinia prawna z 6 marca 2013 r. w zakresie ograniczeń reklamy i informowania o zakresie i rodzaju udzielanych w praktyce lekarskiej świadczeń lekarskich, sygn. NRL/ZRP/ WI/163/2013). Takie działania lekarzy i lekarzy dentystów są więc zabronione.

Z kolei art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej mówi:

  1. Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie na podstawie wyników swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione.
  2. Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska i wizerunku do celów komercyjnych.

Dla uzupełnienia warto jeszcze podać opinie przedstawicieli doktryny prawa. Zgodnie z nią reklamą byłoby podawanie przez:

  1. podmiot wykonujący działalność leczniczą do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych połączone z zachęcaniem do korzystania z tych świadczeń, które ma na celu np. zwiększenie liczby pacjentów i realizowanych usług medycznych, a w rezultacie – zwiększenie przychodów finansowych, 
  2. lekarza do wiadomości publicznej informacji połączonych z zachęceniem do korzystania z udzielanych świadczeń, prowadzących do zwiększenia liczby pacjentów i realizowanych usług medycznych oraz zwiększenia osiąganych przychodów.  

Również uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej nr 29/11/VI z 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych wymienia dozwolony zakres danych. Są to:

● tytuł zawodowy, imię i nazwisko,

● miejsce, dni i godziny przyjęć,

● rodzaj wykonywanej praktyki zawodowej,

● stopień naukowy, tytuł naukowy,

● specjalizacje,

● umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, szczególne uprawnienia,

● numer telefonu,

● określenie cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji przez zamieszczanie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub przez specjalne telefony informacyjne.

Dodatkowo te informacje mogą być przekazywane jedynie przez:

● nie więcej niż dwie stałe tablice ogłoszeniowe na zewnątrz budynku, w którym prowadzona jest praktyka, i dodatkowo nie więcej niż dwie tablice ogłoszeniowe przy drogach dojazdowych do siedziby praktyki,

ogłoszenia prasowe w rubrykach dotyczących usług medycznych,

● informacje zawarte w książkach telefonicznych i informatorach o usługach medycznych w dziale dotyczącym usług lekarskich,

● zamieszczenie informacji na stronach internetowych,

specjalne telefony informacyjne.

Informacja taka nie może nosić cech reklamy, a zwłaszcza zawierać:

żadnej formy zachęty ani próby nakłonienia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

powiadomienia o metodach, ich skuteczności i czasie leczenia oraz obietnic i potocznych określeń,

określenia cen i sposobu płatności, z wyjątkiem określenia cen i sposobu płatności w przypadku przekazywania tych informacji przez zamieszczenie ich na stronie internetowej praktyki zawodowej lub przez specjalne telefony informacyjne,

ogłoszenia o jakości sprzętu medycznego.

Informuj o udogodnieniach w gabinecie

Skoro nie możesz informować o korzyściach związanych z medycznym aspektem swojej działalności, zawsze możesz się pochwalić dużym parkingiem, dogodnymi godzinami pracy czy pomieszczeniami wygodnymi dla osób starszych, niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi. To też działa jak zachęta, ale pozamedyczna.

Zamiast dużego logotypu na materiałach promocyjnych lepiej umieść swój wizerunek czy nawet zdjęcie budynku, w którym prowadzisz gabinet. Zdjęcia gabinetu również mogą wiele zakomunikować o tym, czym się zajmujesz i czy jest nowoczesny.

Zadbaj, by zdjęcia wykonał profesjonalny fotograf, który potrafi przedstawić wnętrza w jak najlepszym ujęciu. Przy logotypie i nazwie gabinetu zaprezentuj slogan.

Współpracuj z mediami jako ekspert

Sposobem na zaistnienie w miejscu, gdzie świadczysz usługi medyczne, są lokalne media, ale na zasadzie współpracy przy opracowaniu porad lub eksperckich komentarzy. W ten sposób przyczynisz się do budowania rozpoznawalności swojego nazwiska, a z czasem będziesz bardziej kojarzył się z usługami medycznymi, które realizujesz.

Pacjent nie potrafi ocenić medycznych elementów Twojej pracy. Jednak zwraca uwagę na otoczenie gabinetu i atmosferę w zespole. Niezmiernie istotne są zewnętrzne oznaki, które mają sprawić wrażenie profesjonalizmu i troski.

Promuj się w Internecie

Koncentrowanie się tylko na tradycyjnej reklamie jest obecnie dużym błędem. Nie zapominaj o Internecie. Marketing internetowy może pomóc Ci w dotarciu do nowych klientów przez wykorzystanie nie tylko strony internetowej czy wizytówki w portalu dla lekarzy i pacjentów.

Obecnie pacjent, gdy uruchamia przeglądarkę internetową, aby znaleźć lekarza, szuka informacji, takich jak:

specjalizacja – ludzie zwykle szukają lekarza, aby uporać się z konkretną dolegliwością,

dostępność – chcą znaleźć lekarza, którego gabinet znajduje się w pobliżu, a grafik umożliwia umówienie wizyty w dogodnym terminie,

cena – jest ważnym kryterium wyboru, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie pacjenci mogą wybierać spośród usług wielu specjalistów,

jakość – ponieważ nie istnieje obiektywne kryterium oceny jakości pracy lekarza, rolę tę pełnią opinie pacjentów; im lepsze opinie, tym większa szansa, że kolejni pacjenci wybiorą właśnie tego lekarza.

Promować się w Internecie można na różne sposoby. Popularne metody to:

● posiadanie własnej strony internetowej,

● pozycjonowanie strony,

● linki sponsorowane, tzw. reklamy AdWords,

● content marketing,

● obecność w branżowych mediach, np. serwisach dla lekarzy i pacjentów.

Greta Kanownik, doktor nauk ekonomicznych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie oraz kierownik Działu Administracji Medycznej w SPZOZ w Brzesku

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40317 )
Array ( [docId] => 40317 )