Odpowiednia umowa umożliwi udostępnienie regulaminu organizacyjnego

Kategoria: Zarządzanie
Data: 27-08-2013 r.

Szpital zatrudniając lekarza nie ma prawa zażądać od lekarza regulaminu organizacyjnego, gdyż nie ma takich uprawnień. Kontrolę regulaminu organizacyjnego może przeprowadzić wojewoda oraz osoby przez niego upoważnione. Rozwiązaniem tej sytuacji jest odpowiednia umowa między szpitalem a lekarzem, która zobliguje lekarza do udostępnienia regulaminu organizacyjnego.

Regulamin organizacyjny dotyczy sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie, w jakim nie jest to uregulowane w przepisach lub statucie.

 

Lekarze wykonujący zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej, a także prowadzący niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zostali zobowiązani do dostosowania swojej działalności do nowych przepisów do 30 czerwca 2012 r. Mimo to wciąż pojawiają się trudności w stosowaniu i interpretowaniu nowych przepisów dotyczących regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.

Obowiązek posiadania regulaminu organizacyjnego obowiązuje każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą. Nie zwalnia on jednak podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami z posiadania statutu, który określa ustrój tego podmiotu.

Wojewoda, za pośrednictwem osób przez niego upoważnionych, może zażądać od podmiotu kontrolowanego, w ramach prawa do informacji i dokumentacji, okazania regulaminu organizacyjnego. Podczas kontroli oceniana jest dostępność i jakość udzielanych świadczeń medycznych. Natomiast podczas kontroli prowadzonej przez ministra zdrowia lub przez inne organy na jego zlecenie, oceniana jest realizacja zadań określonych w regulaminie. Brak regulaminu stanowi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Szpital zatrudniający lekarza na kontrakt nie jest wobec niego w żadnym przypadku organem kontrolnym i nie może przeprowadzać takich czynności. Jednak w sytuacji, gdy zamierza nawiązać taką współpracę, zrozumiałe jest, że będzie chciał zweryfikować, czy dany lekarz ma regulamin organizacyjny, a tym samym czy spełnia ustawowe wymogi w zakresie wykonywania działalności leczniczej. Rozwiązaniem tej sytuacji może być odpowiednio skonstruowana umowa między szpitalem a lekarzem z zapisem, w którym zobliguje się lekarza do udostępnienia regulaminu organizacyjnego. Strony umowy mogą również dowolnie ukształtować sankcje za zachowanie sprzeczne z zapisami umowy, w tym za odmowę udostępnienia regulaminu organizacyjnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29828 )
Array ( [docId] => 29828 )

Array ( [docId] => 29828 )