Problemy z normą ISO w placówce medycznej

Kategoria: Zarządzanie
Data: 15-07-2013 r.

System zarządzania jakością jest idealnym rozwiązaniem dla placówki medycznej, aby funkcjonowała jako konkurencyjny, liczący się partner dla pacjenta i innych podmiotów leczniczych. Problemy wynikające z działania certyfikatu można łatwo wyeliminować, jeżeli podmiot leczniczy rzetelnie podejdzie do wymagań normy.

Z perspektywy pacjentów, odpowiednia placówka medyczna to taka, która gwarantuje odpowiedni poziom usług i zapewnia bezpieczeństwo pacjentom. Ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów odgrywa posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001, który daje szansę, by uzyskać lepszą pozycję na rynku. Taki certyfikat zwiększy wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami, organem założycielskim i wśród społeczności lokalnej.

 

Norma systemu zarządzania jakością ISO 9001 podchodzi całościowo do systemu zarządzania organizacją. Wprowadza podejście procesowe, pozwalające na stworzenie w organizacji zamkniętej pętli zarządzania zapobiegającej powstawaniu błędów i niezgodności w zarządzaniu organizacją. Podejście procesowe zakłada, że najistotniejszą rolę odgrywa pacjent. Przez badanie satysfakcji pacjenta ocenia się, czy jego wymagania zostały spełnione, co umożliwia tym samym stałe doskonalenie i zapobieganie powstawaniu niezgodności, w tym i medycznych.

Specyfika wdrażania systemu kładzie nacisk na:

  • zakładany poziom satysfakcji pacjentów, określenie jego potrzeb i oczekiwań oraz ustalenie standardów medycznych postępowania z nim,
  • nadzorowanie aparatury medycznej i procesów jej konserwacji oraz ustalenie procedur utrzymania higieny w placówce,
  • nadzór nad dokumentami o znaczeniu istotnym dla procesu leczenia pacjenta,
  • identyfikacja niezgodności medycznych oraz ich dokumentowanie i ocenianie ich konsekwencji,

System zarządzania jakością może wprowadzić ład organizacyjny, a także umożliwić lepsze nadzorowanie kosztów leczenia. Umożliwi świadczenie usług na wysokim poziomie widocznym w analizie satysfakcji pacjenta oraz kształtowanie właściwej postawy personelu.

Jednak proces wdrożenia systemu trwający kilka miesięcy przysparza wiele problemów. Dotyczy przede wszystkim frustracji i zniechęcenia personelu do precyzowania dodatkowych obowiązków, podczas tworzenia dokumentacji systemowej, co często powoduje wydłużenie tego procesu.

Inne problemy mogą wynikać z:

  • braku zainteresowania w okresie wdrożenia ze strony kierownictwa,
  • braku nakładów finansowych dla uregulowania nadzoru nad aparaturą medyczną,
  • niepełnego obłożenia stanowisk pozamedycznych,
  • traktowania systemu tuż przed wizytą jednostki certyfikacyjnej,
  • niepełnej wiedzy personelu o wymaganiach systemu,

Jednak problemy te można całkowicie wyeliminować, gdy podejdzie się rzetelnie do wymagań normy. Dobre podejście zapewni pacjentom poprawę bezpieczeństwa i zadowolenia przez zapobieganie nieprawidłowościom na każdym etapie kontaktu, badanie stopnia satysfakcji, a kierownikom pozwoli przewidzieć zmiany organizacyjne, dokładniejsze określanie potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych, precyzyjne szacowanie miejsc powstawania kosztów oraz wsparcie dla planowania wydatków.


Tagi: iso

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29824 )
Array ( [docId] => 29824 )