Outsourcing SPZOZ możliwy po wpisie do KRS

Kategoria: Zarządzanie
Data: 01-07-2013 r.

SPZOZ może prowadzić działalność inną niż leczniczą, jednak jest to możliwe w sytuacji, gdy zostało to przewidziane w statucie. Działalność outsourcingowa przyniesie placówce dodatkową korzyść finansową. Jednak korzystanie z niej wymaga zgłoszenia jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może prowadzić określoną, wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż lecznicza, jeśli zostanie to przewidziane w statucie. Pozwala na to artykuł 42 ust. 3 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ustawodawca otwiera drogę SPZOZ do prowadzenia działalności outsourcingowej, a więc wykonywanej na zlecenie innych podmiotów. Przy tym statut powinien precyzyjnie określać, na czym ta działalność ma polegać. To pozwoli uniknąć stosowania rozszerzającej interpretacji zapisów statutu i konieczności dookreślenia rodzaju działalności poza statutem.


Odpowiedni zapis w statucie, w następnej kolejności wymaga zgłoszenia dodatkowej działalności do Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność outsourcingowa zawsze przynosi dodatkową korzyść finansową podmiotowi, który podjął się wykonania zlecenia. W tym wypadku jest to działalność gospodarcza, rozumiana jako działalność zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. W razie niedopełnienia tego obowiązku, sąd rejestrowy wezwie nas do złożenia wniosku, wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin pod rygorem grzywny w wysokości do 10 tys. zł.

Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne usługi, ściśle z nimi związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, są zwolnione z VAT. Zatem czynności wykonywane przez SPZOZ w ramach outsourcingu, które nie spełniają tych warunków, nie będą podlegały zwolnieniu od VAT.

Jednak podmiot leczniczy prowadzący dodatkowo działalność inną niż lecznicza, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego. Zwolniony z opodatkowania będzie dochód, który zostanie następnie przeznaczony na cele statutowe w zakresie ochrony zdrowia. Zwolnienie nie będzie przysługiwało wtedy, gdy dochód zostanie przeznaczony na cele wskazane w ustawie, lecz niezawarte w statucie.


Rozpoczynając działalność gospodarczą, zazwyczaj trzeba zainwestować w nią pewne środki finansowe. SPZOZ powinien zwrócić szczególną uwagę na to, skąd pochodzą środki, które zamierza zainwestować. Jeżeli planuje zainwestować fundusze przekazane mu w formie dotacji, pochodzące ze środków publicznych, należy pamiętać, aby cel i sposób wykorzystania tych środków były zgodne z przepisami, na podstawie których dotacja została udzielona.


Tagi: krs, zoz,

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29822 )
Array ( [docId] => 29822 )