Zmiany w ordynacji leków refundowanych

Kategoria: Zarządzanie
Data: 23-02-2016 r.

Lekarze nie muszą już zawierać umów z wojewódzkim oddziałem NFZ na wystawianie recept na leki refundowane. Dotychczas taką receptę można było wystawić jedynie wówczas, gdy medycy podpisali umowę z odpowiednim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nie każdy lekarz korzystał z możliwości wystawiania recept na leki refundowane, ponieważ umowa z NFZ była zawierana na zasadzie dobrowolności. Ponadto w przypadku wystawienia recepty przez lekarza, który nie miał zawartej umowy z NFZ lub popełnił błąd w dokumentacji medycznej, NFZ wytaczał procesy sądowe o „zwrot nienależnej refundacji”. Poprzednie przepisy były kłopotliwe nie tylko dla lekarzy, ale także dla pacjentów.

 

Ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zniosła obowiązek zawierania przez fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Celem zmian jest zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych przez poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania recept i skierowań na badania diagnostyczne.

Zmianie uległa także zawarta w art. 2 pkt 14 tzw. ustawy refundacyjnej definicja osoby uprawnionej do wystawiania recept na leki refundowane. Recepty wystawiać może zarówno lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka i położna, jak i inne podmioty, które z mocy prawa wykonywanego zawodu medycznego uprawnione są do wystawiania recept na leki refundowane.

Osoby uprawnione, które mają podpisaną umowę z odpowiednim oddziałem wojewódzkim NFZ, nadal mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie zawartych umów. Wygasają one 31 grudnia 2016 r. (art. 45 ust. 1 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw).

Odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości w ordynacji leków refundowanych przez osobę uprawnioną, która podpisała umowę, nadal będzie się opierać na postanowieniach tej umowy i w istotny sposób różnić się od odpowiedzialności lekarza wystawiającego recepty na leki refundowane na nowych zasadach. Od momentu wygaśnięcia umowy osoby uprawnione będą wystawiać recepty i ponosić odpowiedzialność na podstawie nowych przepisów bez konieczności zawarcia nowej umowy z wojewódzkim oddziałem NFZ.

Od 12 grudnia 2015 r. możliwe ordynowanie leków refundowanych przez osoby uprawnione bez konieczności podpisywania umowy z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Należy podkreślić, że zniesienie obowiązku zawierania umów upoważniających na wystawianie leków refundowanych nie pozbawia osób upoważnionych prawa do wystawiania ich jako podmiot ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz, który wykonuje zawód w szpitalu lub przychodni, zachowuje prawo do wystawiania recept na leki refundowane na druku świadczeniodawcy. Za nieprawidłowości przed NFZ będzie odpowiadał świadczeniodawca.

Osoba uprawniona do wystawiania recept na leki refundowane będzie musiała uzyskać od funduszu numery recept, aby móc skorzystać z ustawowego uprawnienia.

Zniesienie wymogu zawierania umów upoważniających z oddziałem NFZ nie oznacza zwolnienia lekarza wystawiającego receptę na lek refundowany z odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości związane z ordynacją leków. Osoby uprawnione do wypisywania recept, które nie mają zawartych umów z NFZ, oraz podmiot wykonujący działalność leczniczą, w ramach którego wystawiono receptę na co najmniej jeden refundowany lek, są zobowiązani poddać się kontroli NFZ w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej zasadności i prawidłowości wystawiania recept na leki refundowane (art. 48 ust. 7 ustawy refundacyjnej). Kontrola prowadzona jest na zasadach przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Aneta Naworska, radca prawny Katarzyna Bekier, aplikant radcowski, Kancelaria Naworska Marszałek Jarzembska sp. k. w Toruniu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim – przygotuj się do dużych zmian

pobierz

Elektroniczna dokumentacja medyczna

pobierz

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

pobierz

Jak przygotować raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ Nowy obowiązek dla kierownika

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38589 )
Array ( [docId] => 38589 )