Dokumentacja zielonego przedszkola powinna być przechowywana przez rok

Data: 21-04-2015 r.

Przed wyrażeniem zgody na wyjazd na zielone przedszkole dyrektor powinien zebrać od kierownika wycieczki, opiekunów i rodziców dzieci odpowiednie dokumenty. W przypadku kilkudniowego wyjazdu dyrektor ma również obowiązek zawiadomić o nim organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Organizacja zielonego przedszkola wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich dokumentów. Są to przede wszystkim:

 1. karta wycieczki z harmonogramem,

 2. lista uczestników,

 3. zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo dzieci w wycieczce,

 4. zakres zadań opiekunów i kierownika wycieczki,

 5. regulamin zachowania się wychowanków podczas wycieczki,

 6. podsumowanie, ocena stopnia realizacji programu wycieczki i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

Dokumentację taką gromadzi dyrektor przedszkola i ma obowiązek przechowywać ją przez okres jednego roku kalendarzowego następującego po wycieczce w dokumentach nadzoru pedagogicznego. 

Akceptacja karty wycieczki oznacza zgodę na wyjazd

Kartę wycieczki sporządza kierownik wycieczki, a zatwierdza dyrektor. Poprzez akceptację karty dyrektor udziela faktycznego pozwolenia na realizację danej formy krajoznawstwa i turystyki oraz stwierdza zgodność przygotowanej dokumentacji z przepisami prawa. Karta wycieczki powinna być wypełniona nawet wówczas, gdy zielone przedszkole ma się odbyć w tej samej miejscowości, w której znajduje się placówka.

Taka karta powinna zawiera:

 • program (harmonogram) wycieczki,

 • listę uczestników,

 • dane kierownika i opiekunów.

Zawiadomienie odpowiednich organów o planowanym zielonym przedszkolu

Zgody na przeprowadzenie każdej wycieczki udziela dyrektor przedszkola. W przypadku kilkudniowego wyjazdu typu zielone przedszkole ma on obowiązek zawiadomić także organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący przedszkole. Zawiadomienie takie powinno zawierać w szczególności:

 1. nazwę kraju,

 2. czas pobytu,

 3. program pobytu,

 4. imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów,

 5. listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36986 )
Array ( [docId] => 36986 )

Array ( [docId] => 36986 )