Dyrektor musi zatwierdzić jadłospis, nawet jeżeli korzysta z usług firmy cateringowej

Autor: Zofia Rudzińska
Data: 08-08-2016 r.

Dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo w placówce również w zakresie żywienia dzieci, dlatego – choć przepisy nie nakazują tego wprost – powinien zatwierdzać jadłospis przedszkolnej kuchni lub jadłospis przygotowany przez firmę cateringową dostarczającą posiłki. Za podawanie dzieciom niezdrowego jedzenia grozi kara.

Na dyrektorze spoczywa nadzór nad żywieniem i przygotowywaniem posiłków w przedszkolu z zachowaniem dbałości o ich kaloryczność, zgodną z aktualnymi normami żywienia zbiorowego. Odpowiedzialność za bezpieczne i zgodne z normami żywienie ponosi on również wtedy, gdy w przedszkolu zatrudniony jest intendent albo gdy posiłki do przedszkola są dostarczane przez firmę cateringową.

W umowie z firmą zewnętrzną należy zamieś­cić zapisy zobowiązujące ją do stosowania wyłącznie tych środków spożywczych, które spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży, uwzględniania norm żywieniowych, wartości odżywczych i zdrowotnych. Ponadto w umowie należy określić, w jakim terminie dyrektor przedszkola zatwierdzi proponowany jadłospis. Dyrektor powinien mieć możliwość naniesienia uwag, do uwzględnienia których zobowiązana będzie firma cateringowa. Dyrektor przedszkola może również ustalić, w porozumieniu z radą rodziców, szczegółową listę produktów dopuszczonych do stosowania w ramach żywienia zbiorowego.

W przypadku niespełniania wymagań dyrektor jest uprawniony do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia i bez odszkodowania.

Za podawanie dzieciom niezdrowej żywności grożą kary grzywny w wysokości od 1.000 do 5.000 zł nakładane przez wojewódzki inspektorat sanitarny. Uniknięcie kar jest możliwe pod warunkiem kontrolowania jadłospisów opracowywanych w przedszkolu lub przez firmę cateringową.

Zofia Rudzińska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39330 )
Array ( [docId] => 39330 )