Rzecznicy postulują o zwiększenie reprezentacji dziecka w postępowaniu opiekuńczym

Autor: Wysocka Marta
Data: 04-07-2016 r.

Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich  uważają, że w postępowaniach opiekuńczych nie funkcjonuje żaden mechanizm reprezentacji interesów dziecka. Rzecznicy apelują do Ministra Sprawiedliwości o otoczenie dziecka prawną opieką kuratora „kolizyjnego” i profesjonalnego pełnomocnika.

Rzecznicy zwracają uwagę, że w sprawach sądowych, w których rozstrzygane są kwestie rodzinne często dochodzi do zasadniczego i głębokiego konfliktu pomiędzy rodzicami.

Konflikt rodziców negatywnie wpływa na dobro dziecka

Dotyczy to w szczególności ustalania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka czy kontaktów dziecka z rodzicem.  W sytuacji sporu rodzice zajmują skrajne stanowiska procesowe i prezentują wykluczające się koncepcje na sytuację wychowawczą dziecka. Z tego powodu, zdaniem rzeczników, interes dziecka nie jest w postępowaniach tych właściwie reprezentowany.

Powyższe sprawia, dziecko nie jest reprezentowane przez kuratora, który w innego rodzaju postępowaniach wspomaga sąd w określeniu tego, co jest najlepsze dla dobra dziecka. Oprócz tego wykluczona jest także procesowa reprezentacja dziecka przez profesjonalnego pełnomocnika, który działałby zgodnie ze wskazaniami i życzeniami dziecka.

Konieczne jest zwiększenie reprezentacji dziecka

Rzecznicy zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości o zwiększenie reprezentacji dziecka w postępowaniu opiekuńczym poprzez:

  1. rozszerzenie katalogu spraw, w których działa kurator „kolizyjny” na
  • sprawy dotyczące: pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
  • sprawy dotyczące kontaktów (przynajmniej do spraw, w których zdaniem sądu zaistniało realne zagrożenie dobra dziecka przez działania, zwłaszcza procesowe, rodzica),
  1. zapewnienie właściwych kwalifikacji kuratora „kolizyjnego”, zgodnie ze wskazaniem zawartym w sygnalizacji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. S 2/14,
  2. zapewnienie, aby dziecko w postępowaniu opiekuńczym mogło korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który działałby zgodnie ze wskazaniami i życzeniami dziecka.

Wymienione instrumenty procesowe mają wpłynąć na podwyższenie ochrony prawnej dzieci w ramach postępowania sądowego, co byłoby zgodne z zasadami przewidzianymi przez:

  • Konstytucję RP,
  • Konwencję o prawach dziecka,
  • zalecenia organów Rady Europy,
  • inne akty prawa międzynarodowego.

Źródło: strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39179 )
Array ( [docId] => 39179 )

Array ( [docId] => 39179 )