Odpowiedzialność za wypadki na terenie szkoły podczas wakacji

Autor: Roman Lorens
Data: 28-06-2016 r.

Do wypadków dochodzi również wtedy, gdy ani w szkole, ani na jej terenie nie odbywają się zorganizowane zajęcia. Jeśli więc na terenie należącym do szkoły dojdzie do wypadku w wyniku zaniedbań lub uchybień, pełną odpowiedzialność za zaistniały wypadek poniesie szkoła. Ale czy zawsze?

Odpowiedzialność szkoły

Zdarza się, że dzieci lub młodzież szkolna korzystają np. z boiska szkolnego, placu zabaw lub innych urządzeń znajdujących się na terenie szkoły, albo dostały się na jej teren w sposób nielegalny, np. przez nienaprawione ogrodzenie. Jeśli na terenie należącym do szkoły w czasie wolnym od zajęć szkolnych dojdzie do wypadku, szkoła nie będzie za takie zdarzenie ponosiła odpowiedzialności.

Wszelkie urządzenia na terenie szkoły muszą być zabezpieczone

Odpowiedzialność na szkole spoczywa jednak w momencie, gdy jej teren lub urządzenia należące do placówki, są nienależycie zabezpieczone i mogą spowodować uszkodzenia na zdrowiu lub życiu. Jeśli do wypadku dojdzie na skutek korzystania z uszkodzonego sprzętu szkolnego, a które to uszkodzenie powinno być usunięte, odpowiedzialność może ponieść placówka.

Przykład: Na terenie należącym do szkoły leżał uszkodzony kabel elektryczny. Dzieci po przejściu przez ogrodzenia grały w piłkę. Niestety jeden z graczy został porażony prądem. Kto w tej sytuacji ponosi odpowiedzialność?

W zaistniałej sytuacji, to szkoła będzie podlegała odpowiedzialności, ponieważ do obowiązków dyrektora należało zlecenie odpowiednich napraw i prac konserwacyjnych. W takim przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że osoby, które uległy wypadkowi przebywały na terenie należącym do szkoły bez zezwolenia.

Roman Lorens

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39162 )
Array ( [docId] => 39162 )

Array ( [docId] => 39162 )