Kto może odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej

Data: 02-08-2016 r.

Ze świetlicy szkolnej może odebrać dziecko rodzic lub opiekun prawny dziecka, który z mocy prawa sprawuje nad nim opiekę, a także osoba upoważniona przez rodziców. Przepisy nie wskazują, w jakim wieku i pod czyją opieką młodsze dzieci mogą pokonywać drogę ze szkoły do domu. Nie nakładają również na szkołę obowiązku wydawania dzieci wyłącznie osobom pełnoletnim.

Dziecko pod opieką szkoły

Przekazując dziecko określonej osobie, szkoła powinna być jednak przekonana, że będzie ona w stanie zapewnić mu bezpieczny powrót do domu. W momencie przekazywania dziecka nadal jest ono pod opieką szkoły.

Podczas wszystkich zajęć, w tym także świetlicowych, oraz przerw w zajęciach, uczniowie muszą być pod nadzorem nauczycieli.  Dzieci uczęszczające do szkoły pozostają pod jej opieką od wejścia na jej teren do czasu opuszczenia go pod opieką rodziców, osób upoważnionych przez rodziców do odbioru dziecka lub samodzielnego wyjścia na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców. 

Rodzice decydują, kto odbiera ich dziecko ze szkoły

Po zakończonych zajęciach w szkole opiekę nad dzieckiem i odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo przejmują rodzice. Rodzice mają prawo zdecydować o tym, kogo upoważnić do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej i komu powierzyć nad nim pieczę. Upoważniona przez nich osoba powinna zapewniać dziecku pełne bezpieczeństwo, ale nie musi być to osoba pełnoletnia. Jeśli chcą, by dziecko wracało do domu po zajęciach pod opieką starszego rodzeństwa, powinni złożyć oświadczenie, że wyrażają na to zgodę i ponoszą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.

Szczegółowe uregulowania – w przepisach wewnątrzskzolnych

Dla bezpieczeństwa osób odpowiedzialnych za właściwą opiekę i bezpieczeństwo uczniów, wszystkie kwestie z tym związane, łącznie z zasadami  przyprowadzania i odbierania najmłodszych uczniów ze szkoły, najlepiej uregulować wewnętrznymi przepisami i zapoznać z nimi nauczycieli oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. W sprawie powrotów uczniów po zajęciach każda szkoła może wprowadzać własne regulacje i ograniczenia ze względów bezpieczeństwa. Zasady opuszczania szkoły przez uczniów i niezbędne do spełnienia warunki pozwalające na ich wyjście poza teren szkoły bez opieki osoby dorosłej powinien określać statut szkoły.

Bożena Winczewska,  specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39300 )
Array ( [docId] => 39300 )