Dyrektor nie ma obowiązku udostępniania miejsc parkingowych dla rodziców

Autor: Patryk Kuzior
Data: 21-06-2016 r.

Dyrektor przedszkola oraz szkoły nie ma obowiązku zapewnienia rodzicom przywożącym i odbierającym dzieci dogodnego dla nich miejsca postoju przed placówką. Jego zadaniem jest natomiast zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, w tym m.in. wyznaczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren placówki.

Zdarza się, że rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane przez przedszkola w okresie wakacyjnym zwracają dyrektorom uwagę na brak miejsc parkingowych. Ma to miejsce wówczas, gdy przedszkolny dyżur wakacyjny jest organizowany w innej placówce niż ta, do której w ciągu roku szkolnego uczęszczało dziecko i która zapewniała miejsca na postój samochodów dla osób przywożących dzieci.

Parkowanie i wyjeżdżanie z parkingu na terenie przedszkola oraz szkoły nie służy bezpieczeństwu przebywających na tym terenie osób, dlatego dyrektor placówki, jako zarządca tego miejsca, może podjąć decyzję o udostępnieniu miejsc postoju dla wybranych osób, np. dowożących dzieci z niepełnosprawnością, lub grup, np. pracowników przedszkola i szkoły. Wyznaczając miejsca parkingowe i określając zasady korzystania z nich, dyrektor musi dopilnować, aby przyjęte rozwiązania organizacyjne nie zagrodziły drogi pożarowej lub ewakuacyjnej, a także pozwalały na zaparkowanie – w razie potrzeby – bezpośrednio przed budynkiem przedszkola karetki pogotowia.

Rodzice przywożący dzieci do przedszkola lub szkoły i przyjeżdżający po nie po zakończonych zajęciach powinni stosować się do przepisów o ruchu drogowym. Podobne obowiązki mają pracownicy dojeżdżający do placówki prywatnymi samochodami.

Zgodnie z przepisami zabrania się zatrzymania pojazdu m.in.:

  • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem,
  • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy,
  • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,
  • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Osoby uprawnione do parkowania na terenie przedszkola lub szkoły mogą otrzymać identyfikatory albo karty parkingowe. W takiej sytuacji należy ustawić szlaban lub pachołki i znak zakazu wjazdu. Czasami ustawienie znaków może okazać się niewystarczające – potrzebny będzie pracownik przedszkola lub szkoły, nadzorujący korzystanie przez różne osoby ze szkolnego parkingu.

Patryk Kuzior doktor nauk prawnych, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39132 )
Array ( [docId] => 39132 )