Dyrektor nie może skrócić pobytu w przedszkolu agresywnego dziecka

Data: 05-01-2015 r.

Dyrektor przedszkola nie ma prawa ograniczać czasu przebywania dziecka w przedszkolu tylko do zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej, nawet wtedy, kiedy sprawia ono poważne problemy wychowawcze. To rodzice decydują, kiedy odbiorą dziecko z placówki.

Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie, ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola Ustalając czas pracy placówki, należy wziąć pod uwagę potrzeby rodziców oraz lokalnego środowiska.

 

O tym, czy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola i w jakim czasie będzie w nim przebywać, decydują jego rodzice. Wnioskując o przyjęcie dziecka do placówki deklarują, czy będzie przebywało w przedszkolu tylko w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej (do godziny 13), czy dłużej. W czasie nie krótszym niż 5 godzin przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Po tym czasie rodzie wnoszą opłaty.

Wymuszanie na rodzicach, by z powodu agresywnego zachowania dziecka w przedszkolu skrócili czas jego pobytu do 5 godzin dziennie, jest ograniczaniem dostępu wychowanka do całej oferty zajęć prowadzonych przez przedszkole i dezorganizacją życia rodziny. Wyłączanie dziecka z popołudniowych aktywności ogranicza możliwości jego rozwoju i stwarza problemy z zapewnieniem mu odpowiedniej opieki po części dnia przeznaczonej na realizację podstawy programowej. Rodzice nie mają obowiązku odbierać dziecka z przedszkola wcześniej, niż zadeklarowali.

Ze statutu przedszkola powinno wynikać, w jaki sposób nauczyciele mają współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania dziecka, jakiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej może udzielić wychowankowi i rodzicom przedszkole, kto i w jakim zakresie może udzielić tej pomocy poza placówką.

W przedszkolach niepublicznych dyrektor również nie powinien ograniczyć czasu przebywania dziecka w przedszkolu z powodu problemów wychowawczych. Jeśli jednak w statucie niepublicznego przedszkola przewidziano przypadki upoważniające dyrektora do skracania czasu przebywania dziecka w przedszkolu, to takie rozwiązanie jest możliwe.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36337 )
Array ( [docId] => 36337 )