Procedura postępowaniem z uczniem, który zażył środki odurzające

Data: 16-09-2014 r.

Sytuacje, podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem środków odurzających są dla nauczycieli coraz częstsze. O każdym przypadku nietrzeźwości ucznia musi zostać powiadomiony dyrektor szkoły oraz rodzice. Nauczyciele nie wiedzą jednak, kiedy o poinformować policję. 

W każdej szkole powinna obowiązywać zatwierdzona przez dyrektora szkoły procedura postępowania w razie wystąpienia podejrzenia, że uczeń zażywał alkohol, narkotyki lub inne środki odurzające. Dyrektor szkoły powinien również zadbać o zorganizowanie odpowiedniego szkolenia dla nauczycieli, w ramach którego dowiedzą się, jak reagować w nieprzewidzianych sytuacjach, kiedy nie można wykluczyć obecności zażycia przez ucznia substancji psychoaktywnych.

Wskazówki dla nauczycieli podejrzewających nietrzeźwość ucznia

Pierwszym działaniem zalecanym dla nauczycieli podejrzewających, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych jest odizolowanie go od otoczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa jemu i innym osobom. Najlepsze są gabinet pielęgniarski, pokój pedagoga lub gabinet dyrektora szkoły. Następnie o sytuacji musi zostać powiadomiony dyrektor szkoły, którzy przekaże informację wychowawcy klasy i powiadomi rodziców lub prawnych opiekunów ucznia. Dyrektor szkoły wzywa do rodziców

Po przekazaniu informacji o podejrzeniu nauczyciel stara się dowiedzieć, jaką substancję zażył uczeń oraz jakie jest źródło jej pochodzenia. Przeprowadzenie tej rozmowy bywa trudne dla nauczycieli, dlatego o pomoc warto poprosić psychologa lub pedagoga szkolnego. Jeżeli istnieje taka możliwość – koniecznie trzeba zabezpieczyć niespożytą jeszcze resztkę substancji psychoaktywnej.

Dyrektor szkoły wzywa rodziców lub opiekunów

Dyrektor szkoły ani żadna inna osoba nie może poddać ucznia badaniom na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie bez uzyskania zgody rodziców lub prawnych opiekunów. Jeżeli nie wyrażą oni zgody na przeprowadzenie takiego badania, dyrektor szkoły może wezwać policję i przekazać uzyskane informacje.

Zalecenia dla nauczycieli po stwierdzeniu nietrzeźwości

W sytuacji, gdy badanie wykaże spożycie alkoholu albo zażycie narkotyków podejmuje się następujące działania:

 • zorganizowanie spotkania z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami podczas którego psycholog lub pedagog przekaże informacje na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych, w spotkaniu może uczestniczyć również dyrektor szkoły,
 • sporządzić notatkę z przeprowadzonej rozmowy – będzie ona dla nauczycieli ważną wskazówką podczas planowania działań wychowawczych i profilaktycznych
 • zawarcie kontraktu z uczniem i jego rodzicami, w ramach którego zadeklarowane zostanie zobowiązanie wizyty w poradni leczenia uzależnień oraz wskazane będą konsekwencje nieodbycia tej wizyty.

W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – wezwać pogotowie

Ważną wskazówką dla nauczycieli powinna być także informacja o obowiązku wezwania wykwalifikowanej pomocy medycznej w przypadku stwierdzenia, że uczeń zażył środki zagrażające jego zdrowiu lub życiu. W takim przypadku wezwanie pogotowia jest pierwszą czynnością – dopiero później o zajściu poinformowany zostaje dyrektor szkoły i rodzice.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35718 )
Array ( [docId] => 35718 )

Array ( [docId] => 35718 )