Dyżur nauczyciela WF obejmuje opiekę nad przygotowującymi się do zajęć

Data: 19-07-2013 r.

Zarówno podczas zajęć, jak i w czasie przerw uczniowie muszą być pod stałym nadzorem nauczyciela. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby i pozostawianie uczniów bez opieki w czasie przerwy. W zawiązku z tym do jednych z najważniejszych zadań opiekuńczych dyrektora należy zorganizowanie dyżurów nauczycieli.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Specyfika zajęć WF wymaga, by uczniowie przygotowali się do zajęć w czasie przerwy poprzedzającej lekcje. Czynności związane z przebraniem się w strój, powinny odbywać się podczas przerw międzylekcyjnych.


Równolegle z tygodniowym rozkładem zajęć dyrektor szkoły planuje dyżury w czasie przerw i decyduje, który nauczyciel, kiedy i w jakim miejscu będzie sprawować nadzór. Dla nauczyciela WF korzystne będzie ustalenie dyżurów w pobliżu sali gimnastycznej. Dzięki temu możliwe będzie nadzorowanie uczniów przygotowujących się do zajęć wychowania fizycznego.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29888 )
Array ( [docId] => 29888 )