Podczas remontu możliwa jest kontrola bezpieczeństwa pożarowego

Data: 16-07-2013 r.

Podczas wakacyjnych remontów, napraw i modernizacji należy zapewnić właściwe warunki bhp i bezpieczeństwo pożarowe budynku szkoły a także terenu wokół niego.

Osoba prowadząca kontrolę bezpieczeństwa pożarowego np. podczas remontów, sprawdza wypełnienie wymogów przepisów prawa w zakresie:

 • instalacji:
  • elektrycznych - pomiar w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji przewodów należy wykonywać w budynkach nie rzadziej niż co 5 lat;
  • odgromowych;
  • gazowych;
  • przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) - nie rzadziej niż 1 w roku;
 • warunków ewakuacji:
  • liczby i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
  • zachowania dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
  • zapewnienia bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
  • zabezpieczenia przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: stosowanie urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu (jeśli takie są wymagane);
  • zapewnienia oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi (jeśli jest wymagane);

 • utrzymania odpowiedniego ciśnienia w sieci hydrantowej, prowadzenia prób ciśnieniowych węży hydrantowych;
 • wyposażenia obiektów szkoły w gaśnice, poddawania gaśnic obowiązującym przeglądom, ich usytuowania, długości dróg dojścia do nich i swobody dostępu;
 • stosowania stałych urządzeń gaśniczych, systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych o ile takie występują w szkole;
 • prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo, np. spawania podczas prowadzenia remontu w obiekcie szkoły. Za zabezpieczenie takich prac odpowiada wykonawca i warto takie sformułowanie zawrzeć w porozumieniu o współpracy z innym pracodawcą.

Strażacy prowadzący kontrolę w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego. Grzywna może wynosić do 500 zł.

Waldemar Krupa, specjalista ds. bhp
Zobacz także:


O częstotliwości poszczególnych kontroli i ich zakresie można przeczytać w poradniku dla osób zarządzających bezpieczeństwem w szkole – „Bezpieczniej w szkole”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29884 )
Array ( [docId] => 29884 )

Array ( [docId] => 29884 )