Meble szkolne przygotowane na przyjęcie uczniów

Data: 20-08-2013 r.

Użytkowanie mebli szkolnych nie może powodować ani pogłębiać wad postawy uczniów. Ich właściwy dobór ma znaczący wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz daje możliwość w miarę wygodnego spędzania wielu godzin w pozycji siedzącej, nie powodując szybkiego zmęczenia.

W czasie wakacyjnej przerwy, zanim uczniowie wrócą do szkoły należy dokonać przeglądu sprzętu, z którego będą korzystać, uwzględniając poniższe wskazówki:

 
 1. nowy sprzęt zakupiony w czasie wakacji musi posiadać właściwe atesty i certyfikaty,
 2. zakupione meble szkolne (ławki, krzesła) muszą mieć właściwe rozmiary i być zgodne z obowiązującymi normami,
 3. jeśli w szkole sale lekcyjne przydzielone są konkretnym klasom można podjąć wysiłek dopasowania ławek do wzrostu uczniów danej klasy,
 4. jeśli nie ma możliwości przydzielenia sal konkretnym klasom, należy przynajmniej dokonać podziału na izby lekcyjne przeznaczone dla młodszych i starszych uczniów.

Dobranie rozmiaru ławek i krzeseł do wzrostu dzieci

Właściwie dobrane dla każdego ucznia: ławka szkolna i krzesło mogą mieć duży wpływ na kształtowanie jego prawidłowej postawy ciała. Użytkowanie tych podstawowych mebli szkolnych nie może powodować ani pogłębiać wad postawy. Ich wymiary powinny być dostosowane do wzrostu i proporcji ciała ucznia. Właściwy dobór sprzętów szkolnych daje możliwość w miarę wygodnego spędzania wielu godzin w pozycji siedzącej, nie powodując szybkiego zmęczenia.

Konsekwencje złego doboru mebli szkolnych

Ławki i krzesła nie odpowiadające normom mogą przyczyniać się do:

 • powstawania oraz pogłębiania wady postawy,
 • wad wzroku (jeśli dziecko nie zachowuje właściwej odległości od blatu ławki),
 • wpływa negatywnie na pracę narządów wewnętrznych,
 • zmusza dziecko do większego wysiłku fizycznego,
 • przyspiesza poczucie zmęczenia, znużenia,
 • zmniejsza wydajność i tempo pracy.

Oznakowania krzeseł i ławek

Znakowanie krzeseł i ławek szkolnych powinno być czytelne i trwałe. Powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

 1. numer rozmiaru lub kod koloru lub jedno i drugie;
 2. na meblach regulowanych oznakowanie zakresu numerów rozmiarów;
 3. nazwa i/lub nazwa handlowa, i/lub nazwa i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela - w formie pełnej lub skróconej, pod warunkiem, że skrót umożliwia identyfikację producenta i/lub jego autoryzowanego przedstawiciela;
 4. data produkcji określająca co najmniej rok i miesiąc produkcji.

Meble szkolne przy których siedzą dzieci powinny być właściwie skompletowane. Przy stole oznakowanym określonym numerem lub określonym kolorem nie może stać krzesło oznakowane innym numerem lub innym kolorem.


Małgorzata Celuch, nauczycielka, wicedyrektorka
Zobacz także:


Szczegółowy dobór rozmiaru krzeseł i stołów do wzrostu dzieci (wymiary podane w milimetrach) przedstawia tabela opublikowana w poradniku „Wakacje w szkole. Przegląd bhp - remont - opieka - kolonie”.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29900 )
Array ( [docId] => 29900 )