Prace remontowe w szkole tylko pod nieobecność uczniów

Data: 08-07-2013 r.

Prace remontowe, modernizacje oraz wszelkie naprawy w szkole należy wykonywać podczas nieobecności uczniów w jej budynku i na jej terenie. Wakacje to najlepszy moment. Za zabezpieczenie prac budowlanych na terenie szkoły odpowiada wykonawca. Warto takie sformułowanie zawrzeć w porozumieniu o współpracy z innym pracodawcą.

 
W okresie, kiedy w szkole wykonywane są prace remontowe przez innego pracodawcę, wraz z dyrektorem szkoły, powinni:
  • współpracować ze sobą,
  • ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
  • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,
  • informować siebie nawzajem oraz pracowników o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywania prac remontowych.

Uwaga!
Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne przeprowadza się w pomieszczeniach szkoły pod nieobecność w nich osób, którym szkoła zapewnia opiekę. O prowadzeniu prac remontowych i naprawczych oraz zagrożeniach, jakie mogą powodować, dyrektor informuje pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.Waldemar Krupa
, główny specjalista ds. bhp i specjalista ochrony przeciwpożarowej w firmie SEKA S.A.

Więcej o wymaganiach bhp, jakim musi sprostać każda szkoła przeczytasz w książce "BHP w szkole. Bezpiecznie od momentu wejścia na teren szkoły".

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29882 )
Array ( [docId] => 29882 )