Narkotyki w szkole - procedura postępowania

Data: 19-07-2013 r.

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły przebywa uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, powinien podjąć natychmiastowe i zdecydowane kroki. Można posłużyć się poniższą procedurą.

Gdy na terenie szkoły przebywa uczeń będący pod wpływem środków odurzających należy postąpić zgodnie z ustaloną w szkolę procedurą. Można skorzystać z poniższej propozycji. Należy jednak pamiętać, że procedury powinny być dostosowane do specyfiki danej szkoły.

Krok 1

Powiadomienie o swoich przypuszczeniach wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń. Pod nieobecność wychowawcy – powiadamia wychowawcę wspomagającego.

Krok 2

Wychowawca powiadamia rodziców ucznia.

Krok 3

Jeśli nauczyciel (lub powiadomiony wychowawca) uzna, że wymaga tego stan zdrowia ucznia, powiadamia pielęgniarkę szkolną.

Krok 4

Nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego. Może polecić innemu uczniowi poproszenie o przyjście do danej sali pielęgniarki, pedagoga lub psychologa szkolnego.

Krok 5

Pielęgniarka szkolna lub dyrektor szkoły wzywa lekarza w celu sprawdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

Krok 6

W tym czasie wychowawca zawiadamia o sytuacji rodziców ucznia.

Krok 7

Lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły (lub osobą zastępującą dyrektora pod jego nieobecność) podejmuje decyzję o:

 • przewiezieniu ucznia do placówki służby zdrowia,

 • pozostawieniu ucznia w szkole,

 • przekazaniu ucznia rodzicom lub

 • przekazaniu ucznia do dyspozycji funkcjonariuszy policji.

Krok 8

Konsekwencje zgodne z obowiązującą hierarchią kar wobec ucznia podejmuje dyrektor szkoły.

Krok 9

Natychmiastowe powiadomienie policji jest konieczne w sytuacji, gdy:

 • rodzice ucznia nie chcą go odebrać lub sami są w stanie nietrzeźwym,

 • uczeń zachowuje się agresywnie i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa,

 • zachowuje się w sposób gorszący i nie reaguje na upomnienia.

Krok 10

Jeśli taka sytuacja dotycząca danego ucznia wystąpiła po raz kolejny - dyrektor szkoły powiadamia policję (bez względu na wcześniej wymienione w procedurze czynności).

Krok 11

W przypadku, gdy uczeń po raz pierwszy znalazł się w takiej sytuacji można:

 • spisać z nim i jego rodzicem kontrakt określający ich obowiązki i konsekwencje za niedotrzymanie postanowień,

 • zobowiązać ucznia do udziału w serii zajęć profilaktycznych z pedagogiem,

 • powiadomić rodzica, gdzie można szukać pomocy, oferować materiały edukacyjne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29887 )
Array ( [docId] => 29887 )

Array ( [docId] => 29887 )