Za brak opieki nad uczniem nauczycielowi grozi kara dyscyplinarna

Data: 15-11-2013 r.

Częstym błędem popełnianym przez nauczycieli jest pozostawianie uczniów bez opieki. Większość nauczycieli respektuje zasadę by nie wychodzić z sali lekcyjnej podczas zajęć. Najczęściej opieka jest niewystarczająca podczas zajęć organizowanych przez szkołę np. wyjść do kina, zimowisk, uroczystości szkolnych. Za brak nadzoru nauczyciel ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

W czasie uroczystości szkolnych takich jak np. Andrzejki, zwykle panuje zamieszanie. Nauczyciele czują się swobodniej i mają uśpioną czujność. Dzieje się tak szczególnie wtedy, gdy uroczystości dotyczą więcej niż jednej klasy, wymagane jest poruszanie się po szkole, np. giełda podręczników, spotkania opłatkowe, apele, akademie, ślubowanie klas pierwszych. Tymczasem organizując jakiekolwiek zajęcia czy uroczystości – dyrektor planuje opiekę nauczycieli dla każdej grupy uczniów.

Nauczyciele wyznaczeni do sprawowania opieki odpowiadają za bezpieczeństwo przydzielonych im uczniów. Pomimo, że zadanie zapewnienia opieki jest wówczas utrudnione – w razie wypadku nauczyciel będzie pociągnięty do odpowiedzialności i żadne tłumaczenia o utrudnieniach go z tego nie wytłumaczą i nie usprawiedliwią.

Niewystarczający nadzór podczas wycieczek, zimowisk

Problem niewystarczającej opieki nad uczniami dotyczy także wycieczek szkolnych. Nauczyciel wyjeżdżając z klasą odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas trwania wycieczki. Należy pamiętać, że podczas imprez i wycieczek szkolnych, nie wolno dawać uczniom „czasu wolnego”, kiedy to nauczyciel pozwala uczniom spędzić czas bez opieki, np. w celu zrobienia zakupów. Gdyby w tym czasie któremukolwiek z dzieci coś się stało – nauczyciel byłby pociągnięty do odpowiedzialności, a konsekwencje byłyby poważne. Za niewłaściwy nadzór grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.

Podczas wycieczek z młodzieżą – nadzór przez 24 h

Najtrudniejsze pod względem zapewnienia wystarczającego nadzoru są wyjazdy kilkudniowe z młodzieżą. Nauczyciele opiekujący się uczniami muszą pełnić opiekę 24 godziny na dobę. Dlatego na takich wycieczkach wymagana jest większa liczba opiekunów. Jeśli w nocy wydarzy się coś złego, np. uczeń wyjdzie z budynku lub wpuści do środka kogoś z zewnątrz i dojdzie do wypadku – do odpowiedzialności zostaną pociągnięci opiekunowie wycieczki. Nie będzie wytłumaczenie dla nauczyciela fakt, że potrzebuje on snu i odpoczynku. Opieka podczas wycieczki musi być tak zorganizowana, aby uczniowie byli bezpieczni i pod nadzorem. Nie należy organizować wyjazdów w warunkach, w których nie da się zapewnić wystarczającej opieki.

Nie wolno wywoływać nauczyciela z sali lekcyjnej

W przypadku pojedynczej sytuacji pozostawienia uczniów bez opieki, nauczyciel otrzyma karę porządkową. Jeśli jednak sytuacja będzie się powtarzać, grozić mu będzie odpowiedzialność dyscyplinarna. Dyrektor szkoły powinien pamiętać by nie narażać nauczycieli na takie konsekwencje - nie przeszkadzać w lekcjach, nie nakazywać nauczycielowi, by wyszedł z sali, w której prowadzi lekcję, nawet w celu załatwienia bardzo ważnej sprawy. Jeśli pod nieobecność nauczyciela stanie się coś złego, nikt później nie przyjmie tłumaczenia, że nieobecność w sali spowodowana była poleceniem dyrektora. Także nauczyciele klas integracyjnych, mający w sali nauczyciela wspomagającego, nie mogą opuszczać sali lekcyjnej podczas zajęć.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29916 )
Array ( [docId] => 29916 )