Nauczyciel nie musi sprawować opieki w czasie dodatkowych zajęć

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 28-04-2015 r.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tej normy czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel zobowiązany jest realizować:

  1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz (pensum);

  2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. W ramach tych zajęć:

  • nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest zobowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

  • nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

  1. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

W ramach 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest więc realizować swoje pensum, a zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów w określonym tygodniowym wymiarze – 2 godzin w szkole podstawowej i gimnazjum oraz 1 godziny w szkołach ponadgimnazjalnych.

Pracownik ma obowiązek stosować się do tych poleceń przełożonego, które dotyczą zadań na danym stanowisku i są zgodne z umową i przepisami prawa pracy. Nauczyciel może być zobowiązany do sprawowania opieki nad uczniami w określonym wymiarze godzinowym, wynikającym z jego pensum oraz tzw. godzin karcianych.

Dariusz Dwojewski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Tagi: pensum

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37061 )
Array ( [docId] => 37061 )

Array ( [docId] => 37061 )