Dyrektor szkoły może zaplanować obowiązkowe szkolenia dla nauczycieli

Data: 21-04-2015 r.

Karta Nauczyciela zobowiązuje kadrę pedagogiczną do pracy w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Oznacza to, że oprócz realizowania zajęć w ramach określonego wymiaru pensum nauczyciele są zobowiązani do realizowania innych zadań oraz do doskonalenia zawodowego, do którego dyrektor szkoły ma prawo ich zobowiązać.

Uczestniczenie w szkoleniach dla nauczycieli wpisuje się w realizowanie obowiązków przewidzianych w Karcie Nauczyciela i nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, jeżeli mieści się w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy. W ramach czasu pracy nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych z uczniami oraz innych zadań i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, a także  zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym (art. 42 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za podnoszenie wiedzy nauczycieli

Karta Nauczyciela zobowiązuje dyrektora szkoły do zapewnienia nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym (art. 7 ust. 2 pkt 4 Karta Nauczyciela). W celu realizacji tego obowiązku dyrektor szkoły otrzymuje dofinansowanie na organizację doskonalenia zawodowego zgodnie z opracowanym wieloletnim planem doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli).

Obowiązek uczestniczenia w szkoleniach dla nauczycieli

Nauczyciel nie może odmówić dyrektorowi szkoły wykonywania zadań, które przewiduje Karta Nauczyciela w czasie pracy określonym tą samą ustawą. Nauczyciel w czasie pracy podlega zwierzchnictwu pracodawcy i ma wykonywać jego polecenia,  o ile mieszczą się one w zakresie jego obowiązków. Szkolenia dla nauczycieli wiążą się z obowiązkiem doskonalenia zawodowego, dlatego dyrektor szkoły ma prawo wymagać obecności. Jednocześnie jednak dyrektor szkoły musi zadbać o to, aby szkolenia dla nauczycieli odbywały się w takim czasie i były zapowiedziane z takim wyprzedzeniem, które umożliwi kadrze uczestniczenia w nich bez zakłócania realizacji innych zadań związanych z pracą w szkole.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37021 )
Array ( [docId] => 37021 )

Array ( [docId] => 37021 )