Dyrektor może planować pracę dla nauczycieli, którzy skończyli lekcje

Data: 09-04-2015 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli 40 godzinny tydzień pracy, w związku z czym dyrektor szkoły może oczekiwać, że nauczyciel po zakończeniu zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie zostanie na terenie placówki i wykona zaplanowane dla niego zadania, o ile są to zadania statutowe szkoły.

Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy jest zobowiązany do 40 godzin pracy tygodniowo z zastrzeżeniem, że jego pensum uzależnione jest od zajmowanego stanowiska w danym typie szkoły (art. 42 ust. 1 i ust. 3 Karta Nauczyciela). W związku z tym dyrektor szkoły ma prawo oczekiwać od nauczyciela, że ten po zakończeniu zajęć dydaktycznych z uczniami pozostanie na terenie placówki w celu realizowania innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Zakończenie lekcji nie oznacza dla nauczycieli końca pracy

  • prowadzenie zajęć z uczniami,
  • wykonywanie czynności związanych z potrzebami i zainteresowaniami uczniów,
  • przygotowywanie się do zajęć,
  • realizowanie samokształcenia i uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym,

(art. 42 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Zadania dla nauczycieli należy przedstawić z wyprzedzeniem

Dyrektor szkoły oczekujący od nauczycieli pozostawania w placówce po zakończeniu zajęć dydaktycznych powinien informować o planach z wyprzedzeniem. Należy także zaznaczyć, że dyrektor szkoły nie może przewidzieć dla nauczycieli pracy, której zrealizowanie będzie wymagało przekroczenia 40 godzinnego tygodnia pracy, do którego zaliczają się również zadania realizowane w ramach pensum.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36895 )
Array ( [docId] => 36895 )