Nauczyciel WF dostosowuje ćwiczenia do możliwości uczniów

Data: 08-04-2013 r.

Nauczyciel wychowania fizycznego powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jego pokój powinien być wyposażony w zaopatrzoną apteczkę oraz instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Odpowiada on za zapewnienie bezpieczeństwa ćwiczącym.

Codzienna kontrola sprzętu technicznego

Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego musi być sprawdzany przed każdymi zajęciami. Podczas obowiązkowej, codziennej kontroli sprzętu nauczyciel:

  • może dokonać drobnych regulacji i czynności konserwacyjnych w celu dłuższego zachowania pełnej funkcjonalności wyposażenia sali lub boiska,
  • ma obowiązek usunąć z sali (boiska) sprzętu stwarzającego zagrożenie w celach zapobiegawczych,
  • może stwierdzić konieczność przeprowadzenia ogólnego przeglądu technicznego sprzętu sportowego.

Dyrektor szkoły sprawdza czy nauczyciel kontroluje mocowanie bramek oraz koszy. Niestabilnie umocowane urządzenia mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów. Warto założyć zeszyt zgłaszania usterek.

 

Obowiązki nauczyciela WF

Właściwe postępowanie nauczyciela zwiększa bezpieczeństwo ucznia na zajęciach wychowania fizycznego. W myśl rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek:

  • dostosowania stopnia trudności i intensywności ćwiczeń do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących,
  • zwolnienia w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń ucznia uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne, informując o tym jego rodziców/opiekunów,
  • prowadzenia ćwiczeń z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących, np. zabezpieczenie ścian materacami,
  • zapoznania uczniów biorących udział w ćwiczeniach z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach. Na początku roku szkolnego nauczyciel powinien umieścić w dzienniku lekcyjnym zapis o zapoznaniu uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, gier i zabaw. Przed każdymi zajęciami należy te zasady przypominać.

Wanda Pakulniewicz, Kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29842 )
Array ( [docId] => 29842 )