Nauczyciel wychowania fizycznego – bezpieczne zajęcia na lodowisku

Data: 10-12-2012 r.

WF zimą nie musi być nudny. Zajęcia na lodowisku na pewno sprawią wiele radości nawet tym uczniom, którzy nie przepadają za obowiązkowymi ćwiczeniami fizycznymi. Nauczyciel wychowania fizycznego i dyrektor szkoły muszą jednak mieć oczy dookoła głowy – wypadki na ślizgawce zdarzają się bardzo często.

Zajęcia na lodowisku są nie lada atrakcją i uczniowie chętnie w nich uczestniczą. Dyrektor szkoły podejmując decyzję o zorganizowaniu go na terenie szkoły musi pamiętać o przepisach zawartych w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach (Dz. U. z 2003 Nr 6 poz. 69 ze zm).

Dyrektor szkoły czy nauczyciel wychowania fizycznego – kto odpowiada za uczniów

Dyrektor szkoły ma obowiązek zadbać, aby zorganizowane lodowisko spełniało wymogi bezpieczeństwa, a zasady korzystania jasno określone. Przede wszystkim niedopuszczalne jest tworzenie lodowiska na jakimkolwiek zbiorniku wodnym ( § 37 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Dyrektor szkoły nie wyraża zgody na zabawę na lodowisku, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia uczniom opieki nauczyciela – dotyczy to również przerw między lekcjami oraz czasu ucznia, który skończył już lekcje, lecz w szkole nadal odbywają się zajęcia. Dyrektor szkoły ma także obowiązek zabronić korzystania z lodowiska, jeżeli zgłoszone zostanie jakiekolwiek związane z tym zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć oraz w przerwach, jeżeli pełni dyżur. Przed rozpoczęciem zajęć ma obowiązek szczegółowo zapoznać uczniów z zasadami korzystania z lodowiska. Nie wolno mu pozostawiać uczniów bez opieki – jeżeli więc pojawi się konieczność powrotu do szkoły uczniowie muszą zejść z lodowiska, chyba że nauczyciel wychowania fizycznego zostanie zastąpiony na ten czas przez innego nauczyciela.

 

Dyrektor szkoły i nauczyciel wychowania fizycznego nie odpowiadają za wypadki po zajęciach szkolnych

Lodowisko zorganizowane na terenie szkoły jest chętnie odwiedzane przez uczniów także po zakończeniu zajęć prowadzonych przez szkołę. Dyrektor szkoły ponosi za nich odpowiedzialność tylko w godzinach funkcjonowania placówki. W razie wypadku, który wydarzy się w innym czasie, np. wieczorem albo w weekend, nie dyrektor szkoły nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Tym bardziej nie można uznać, że winien jest nauczyciel wychowania fizycznego. Dyrektor szkoły nie odpowiada również za bezpieczeństwo osób, które korzystają z lodowiska, lecz nie są uczniami zarządzanej przez niego placówki.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) § 13, 14, 19, 37.

Marta Wysocka

na podstawie: Bożena Winczewska - Zajęcia WF-u na szkolnym lodowisku


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29836 )
Array ( [docId] => 29836 )