Niektóre dane osobowe są szczególnie chronione

Autor: Patryk Kuzior
Data: 03-10-2014 r.

Szkoła mam obowiązek udostępniać dane osobowe. Obowiązek ten ograniczają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Należy pamiętać, że niektóre dane wrażliwe podlegają szczególnej ochronie.

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Informacja o funkcjonowaniu i organizacji szkoły publicznej jest informacją o sprawach publicznych. Do informacji tych można zatem zaliczyć np.:

Prawo do informacji publicznej:

  1. obejmuje uprawnienie m.in. do uzyskania informacji, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

  2. podlega ograniczeniu:

  • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 35799 )
Array ( [docId] => 35799 )

Array ( [docId] => 35799 )