Podpis elektroniczny niezbędny w przypadku dziennika elektronicznego

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 18-09-2014 r.

Korzystanie przez szkołę z e-dziennika pociąga za sobą konieczność elektronicznego podpisu. Zapewnia on między innymi możliwość weryfikacji danych z dziennika i prześledzenie wszelkich zmian dokonanych po złożeniu podpisu.

Obecnie w szkołach podpis elektroniczny ma zastosowanie np. przy archiwizacji dzienników. W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół policealnych dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych — w terminie 10 dni od dnia zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego oraz na dzień zakończenia semestru, w sposób zapewniający możliwość:

  • sprawdzenia integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny przez zastosowanie podpisu elektronicznego,
  • weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących,
  • odczytania danych stanowiących dziennik elektroniczny w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników.

Podpis elektroniczny to nic innego jak dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, np. logicznie powiązanymi, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Bezpieczny podpis elektroniczny musi spełniać dodatkowe trzy warunki:

  1. jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis,
  2. jest sporządzony za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego,
  3. jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna.

Bezpieczny podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35725 )
Array ( [docId] => 35725 )