Nowe zadania nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Data: 11-06-2013 r.

Nowe rozporządzenie znosi obligatoryjny charakter tworzenia zespołu dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zmniejsza wymiar dokumentacji. Nie znosi jednak obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia ucznia.

Przepisy precyzyjnie określają obowiązki pracowników merytorycznych na poszczególnych szczeblach edukacji zalecając:

 1. w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna);
 2. w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami. Ma ona na celu rozpoznanie u uczniów:
 • trudności w uczeniu się,
 • w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
 • szczególnych uzdolnień;
 1. w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zmienione rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadza również szereg nowych definicji. Jedną z podstawowych jest pojęcie bieżącej pracy. Jest ono bardzo istotne dla nowego aktu prawnego gdyż obliguje nauczyciela do niezwłocznego podjęcia działań na każdym etapie pracy z dzieckiem. Kryje się pod nim obowiązek:

 • prowadzenia rozpoznania potrzeb,
 • udzielenia natychmiastowego wsparcia,
 • dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości ucznia

  Likwidacja zespołów nie zwalnia pracowników merytorycznych szkoły od współpracy na rzecz ucznia wymagającego wsparcia. Zrezygnowano jedynie z jego formalnego charakteru na rzecz autentycznej kooperacji. Praca zespołowa umożliwia sprawniejsze oraz pełniejsze:

  • rozpoznanie potrzeb ucznia wykorzystując różne punkty widzenia oraz struktury poznawcze osób udzielających wsparcia;
  • opracowanie spójnego planu pomocy wykorzystującego zasoby wewnętrzne szkoły oraz lokalne;
  • natychmiastowe bezzwłoczne udzielenie mu pomocy bez zbędnej biurokracji.
  Do obowiązków dyrektora szkoły należy bezzwłoczne powiadomienie na piśmie rodziców lub pełnoletniego ucznia o przyznanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • jej formach,
  • okresie jej udzielania,
  • wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

  Jagna Niepokólczycka – Gac, pedagog, socjoterapeutka


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 29869 )
  Array ( [docId] => 29869 )

  Array ( [docId] => 29869 )