Nowe zadania nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Data: 11-06-2013 r.

Nowe rozporządzenie znosi obligatoryjny charakter tworzenia zespołu dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zmniejsza wymiar dokumentacji. Nie znosi jednak obowiązku udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia ucznia.

Przepisy precyzyjnie określają obowiązki pracowników merytorycznych na poszczególnych szczeblach edukacji zalecając:

 
 1. w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (tzw. diagnoza przedszkolna);
 2. w szkole - obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami. Ma ona na celu rozpoznanie u uczniów:
 • trudności w uczeniu się,
 • w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
 • szczególnych uzdolnień;
 1. w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zmienione rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wprowadza również szereg nowych definicji. Jedną z podstawowych jest pojęcie bieżącej pracy. Jest ono bardzo istotne dla nowego aktu prawnego gdyż obliguje nauczyciela do niezwłocznego podjęcia działań na każdym etapie pracy z dzieckiem. Kryje się pod nim obowiązek:

 • prowadzenia rozpoznania potrzeb,
 • udzielenia natychmiastowego wsparcia,
 • dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości ucznia

  Likwidacja zespołów nie zwalnia pracowników merytorycznych szkoły od współpracy na rzecz ucznia wymagającego wsparcia. Zrezygnowano jedynie z jego formalnego charakteru na rzecz autentycznej kooperacji. Praca zespołowa umożliwia sprawniejsze oraz pełniejsze:

  • rozpoznanie potrzeb ucznia wykorzystując różne punkty widzenia oraz struktury poznawcze osób udzielających wsparcia;
  • opracowanie spójnego planu pomocy wykorzystującego zasoby wewnętrzne szkoły oraz lokalne;
  • natychmiastowe bezzwłoczne udzielenie mu pomocy bez zbędnej biurokracji.
  Do obowiązków dyrektora szkoły należy bezzwłoczne powiadomienie na piśmie rodziców lub pełnoletniego ucznia o przyznanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • jej formach,
  • okresie jej udzielania,
  • wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

  Jagna Niepokólczycka – Gac, pedagog, socjoterapeutka


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 29869 )
  Array ( [docId] => 29869 )