Uczniowie muszą zostać zapoznani z regulaminem pływalni

Data: 16-05-2013 r.

Bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na basenie wymaga właściwego nadzoru ratowników i opiekunów wyznaczonych przez dyrektora. Korzystający z pływalni muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa zapisanych w regulaminie.

Przy ustalaniu sposobu sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć na pływalni należy uwzględnić przepisy rozporządzenia z 6 maja 1997 r. określające warunki bezpieczeństwa osób kapiących się. Zapewnia się je osobom korzystającym z pływalni przez:

  • wyraźne oznaczenie granic miejsc do kąpieli, w tym strefy dla osób nie umiejących pływać,
  • stałą obserwację przez ratownika (ratowników) lustra wody oraz osób znajdujących się na terenie obiektu,
  • umieszczenie w widocznym miejscu regulaminu ustalonego przez kierownika.

Z regulaminu korzystania z pływalni powinno wynika, że:

  • dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
  • zajęcia na pływalni krytej odbywają się grupowo według ustalonego rozkładu zajęć,
  • grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia,
  • zajęcia mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników,
  • osoby naruszające przepisy regulaminu są usuwane z terenu pływalni,
  • wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni są obowiązane podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.

Dzieci korzystające z pływalni należy zapoznać z regulaminem korzystania z niej, a opiekunowie powinni czuwać nad jego ścisłym przestrzeganiem. Warunki i sposób korzystania z pływalni zapewniające bezpieczeństwo dzieciom powinny być uzgodnione z kierownikiem pływalni.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29856 )
Array ( [docId] => 29856 )

Array ( [docId] => 29856 )