Opłaty za korzystanie z szafek przez uczniów są niezgodne z prawem

Autor: Wysocka Marta
Data: 29-06-2015 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia w szkole podręczników i przyborów szkolnych. Ustawa o systemie nie dopuszcza pobierania od rodziców jakichkolwiek opłat za możliwość korzystania z szafek – zarówno w formie kaucji, jak i opłaty bezzwrotnej.

Obowiązek zapewnienia uczniom  możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów w pomieszczeniach szkolnych nakłada na dyrektora szkoły § 4a rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, wydanego na podstawie art. 95a ustawy o systemie oświaty.

Dyrektor szkoły nie może wymagać opłat za szafki

Rozporządzenie nie wskazuje, że dyrektor szkoły ma obowiązek zapewniania uczniom indywidualnych szafek, ale właśnie do takiego rozwiązania dąży się w placówkach. Wyposażenie placówek w szafki nie może jednak pociągać za sobą konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat przez rodziców. Obowiązki dyrektora szkoły przewidują wypracowanie takich rozwiązań, które zagwarantują równe traktowanie wszystkich uczniów, niezależnie od ich statusu ekonomicznego.

Wprowadzenie opłaty za możliwość pozostawienia w szkole podręczników i przyborów pozostaje w sprzeczności z art. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, gwarantującym realizację prawa do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju (art. 1 pkt 1 ustawa o systemie oświaty).

Tylko co drugi dyrektor szkoły wywiązuje się z obowiązku

Informacje wynikające z kontroli przeprowadzonej przez NIK wskazują, że tylko co drugi dyrektor szkoły wywiązuje się z obowiązku, jaki nakłada ustawa o systemie oświaty. Uczniowie połowy skontrolowanych szkół mają możliwość pozostawienia podręczników i przyborów na terenie placówki. W pozostałych placówkach dyrektor szkoły wprowadził taką możliwość tylko dla części uczniów bądź ustanowił opłatę za tzw. „szafkę uczniowską”. NIK podkreśla, że rozwiązanie to stanowi niedopuszczalne naruszenie przepisów o ustawie oświaty, zgodnie z którymi wszyscy uczniowie, niezależnie od statusu ekonomicznego, muszą być traktowani w sposób równy. Stwierdzono, że w szkołach wprowadzających opłaty obowiązki dyrektora szkoły nie zostały zrealizowany w sposób prawidłowy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37412 )
Array ( [docId] => 37412 )

Array ( [docId] => 37412 )