Podawanie leków w przedszkolu tylko dla przewlekle chorego dziecka

Autor: Elżbieta Bukowiecka-Górny
Data: 12-11-2014 r.

Obowiązkiem dyrektora jest opracowanie procedur sprawowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym oraz kontraktu podawania takiemu przedszkolakowi leków. W innych przypadkach niż choroba przewlekła, na przykład ból gardła czy brzucha, podawanie leków dzieciom w placówce nie jest dopuszczalne.

Dyrektor nie może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne z uwagi na jego chorobę przewlekłą. W sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza takie dziecko, dyrektor zobowiązany jest przygotować kadrę pedagogiczną i innych pracowników do pracy z nim oraz do udzielania pomocy i wsparcia, tak aby zapewnić wychowankowi optymalne warunki pobytu. Warto przeszkolić personel przedszkola (zanim dziecko trafi do placówki) w zakresie postępowania, zwłaszcza w sytuacjach, gdy występuje konieczność stałego podawania leków. Dobra orientacja pracowników przebywających na co dzień z dzieckiem umożliwi szybką interwencję w razie potrzeby.

Dyrektor i nauczyciel nie są zobowiązani do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie zlecenia lekarskiego. Mogą jednak w ramach umowy z rodzicami zgodzić się na podawanie dziecku przewlekle choremu środków farmakologicznych.

Dyrektor przedszkola może wyznaczyć spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków, a druga nadzoruje te czynności.

Jeśli dzieci zgłaszają np.: bóle głowy, brzucha czy gardła, obowiązkiem dyrektora przedszkola/nauczyciela lub upoważnionej przez dyrektora osoby jest po rozmowie z dzieckiem powiadomienie rodziców z zaleceniem odbycia konsultacji lekarskiej. Nie należy w takich przypadkach podawać dziecku leków.

Elżbieta Bukowiecka-Górny, dyrektor publicznego przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36010 )
Array ( [docId] => 36010 )