Pracowników szkoły należy zapoznać z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

Autor: Katarzyna Giruć
Data: 09-01-2015 r.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego należy tak usytuować, aby przewidzieć możliwość dojazdu jednostek gaśniczych straży pożarnej, bez zagrożenia bezpieczeństwa osób wyczekujących w miejscu zbiórki. W miejscu tym należy policzyć ewakuowane osoby.

Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

  1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z charakterystyki obiektu (przeznaczenie obiektu, sposób użytkowania, warunki techniczne, w tym zagrożenie wybuchem),

  2. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,

  3. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

  4. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,

  5. warunki i organizację ewakuacji ludzi dostosowane do obiektu (w tym określenie miejsca zbiórki pracowników i uczniów szkoły po ewakuacji budynku)oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

  6. sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu, w tym pracowników, z treścią instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi,

  7. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,

  8. plany obiektów oraz terenu przyległego, w tym m.in.plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków ewakuacyjnych, hydrantów, plany ewakuacji (do rozmieszczenia na poszczególnych kondygnacjach),

  9. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Wszyscy pracownicy szkoły powinni zostać zaznajamiani z przepisami przeciwpożarowymi, w tym z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko. Udokumentowaniem tych szkoleń będzie oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z określoną problematyką z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oświadczenia należy włączyć do teczek akt osobowych pracowników.

Katarzyna Giruć, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36353 )
Array ( [docId] => 36353 )

Array ( [docId] => 36353 )