Szkic pomieszczeń szkoły z określeniem funkcji - w zgłoszeniu wypoczynku

Data: 06-06-2013 r.

Jeśli szkoła ma zostać miejscem wypoczynku obowiązkowo należy zgłosić ten fakt w odpowiednim kuratorium oświaty. Zgłoszenie wypoczynku organizator przedstawia kuratorowi oświaty w wersji papierowej i elektronicznej. Powiadomienia należy dokonać nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

Organizator wypoczynku letniego zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia:
 1. kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu:
 • opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub
 • protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej
- w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie;
 1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku:
 • szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych,
 • kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych;

 1. w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej, w szczególności obozów pod namiotami:
 • szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywalni, ustępów;
 • kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu:
 • opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub
 • protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych.

Małgorzata Celuch
, nauczycielka wicedyrektorka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29864 )
Array ( [docId] => 29864 )

Array ( [docId] => 29864 )