Odpowiedzialność prawna za brak ochrony danych osobowych w szkole

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 25-03-2014 r.

Szkoła jest uprawniona do pozyskiwania informacji - danych osobowych o uczniach i rodzicach w związku z realizacją swoich statutowych zadań. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ochrony gromadzonych danych osobowych.

Odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych w szkole, z jednej strony znajduje umocowanie w przepisach ustawy o systemie oświaty i w szczegółowych rozporządzeniach dotyczących zasad funkcjonowania szkoły, z drugiej w ustawie o ochronie danych osobowych.

Za niedopełnienie obowiązków zarówno wobec dyrektora, jak i podległych mu pracowników przepisy przewidują wiele restrykcji administracyjnych czy dyscyplinarnych, wynikających z takich aktów prawa jak:

 • Karta Nauczyciela - negatywna ocena pracy, kary dyscyplinarne, rozwiązanie umowy o pracę,

 • Kodeks pracy - upomnienie, nagana, kary pieniężne, zwolnienie dyscyplinarne w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracownika,

 • ustawa o systemie oświaty - zalecenia, program poprawy efektywności; odwołanie ze stanowiska dyrektora w przypadku niewdrożenia programu,

 • ustawa o ochronie danych osobowych - kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat lub do roku, jeśli sprawca działa nieumyślnie.

Za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje odpowiedzialność prawną. Błąd pracownika, który doprowadził do udostępnienia danych jest zaniedbaniem obowiązków administratora danych osobowych i wskazuje na niewłaściwe działania szkoły tym zakresie. Wiąże się to bezpośrednio z konsekwencjami dla dyrektora szkoły w związku z jego odpowiedzialnością za ochronę przetwarzanych danych osobowych.

W przypadku naruszenia zasad ochrony danych możliwe jest zastosowanie kar administracyjnych po uprzednim przeprowadzeniu przez organ do spraw ochrony danych osobowych postępowania wyjaśniającego i wydaniu decyzji administracyjnej.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34476 )
Array ( [docId] => 34476 )

Array ( [docId] => 34476 )