Odpowiedzialność prawna za brak ochrony danych osobowych w szkole

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 25-03-2014 r.

Szkoła jest uprawniona do pozyskiwania informacji - danych osobowych o uczniach i rodzicach w związku z realizacją swoich statutowych zadań. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ochrony gromadzonych danych osobowych.

Odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych w szkole, z jednej strony znajduje umocowanie w przepisach ustawy o systemie oświaty i w szczegółowych rozporządzeniach dotyczących zasad funkcjonowania szkoły, z drugiej w ustawie o ochronie danych osobowych.

Za niedopełnienie obowiązków zarówno wobec dyrektora, jak i podległych mu pracowników przepisy przewidują wiele restrykcji administracyjnych czy dyscyplinarnych, wynikających z takich aktów prawa jak:

  • Karta Nauczyciela - negatywna ocena pracy, kary dyscyplinarne, rozwiązanie umowy o pracę,

  • Kodeks pracy - upomnienie, nagana, kary pieniężne, zwolnienie dyscyplinarne w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków przez pracownika,

  • ustawa o systemie oświaty - zalecenia, program poprawy efektywności; odwołanie ze stanowiska dyrektora w przypadku niewdrożenia programu,

  • ustawa o ochronie danych osobowych - kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat lub do roku, jeśli sprawca działa nieumyślnie.

Za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje odpowiedzialność prawną. Błąd pracownika, który doprowadził do udostępnienia danych jest zaniedbaniem obowiązków administratora danych osobowych i wskazuje na niewłaściwe działania szkoły tym zakresie. Wiąże się to bezpośrednio z konsekwencjami dla dyrektora szkoły w związku z jego odpowiedzialnością za ochronę przetwarzanych danych osobowych.

W przypadku naruszenia zasad ochrony danych możliwe jest zastosowanie kar administracyjnych po uprzednim przeprowadzeniu przez organ do spraw ochrony danych osobowych postępowania wyjaśniającego i wydaniu decyzji administracyjnej.

Marzenna Czarnocka, dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34476 )
Array ( [docId] => 34476 )

Array ( [docId] => 34476 )