W przedszkolu nie przeprowadzono wiosennej kontroli bhp – co powinien zrobić dyrektor?

Autor: Bożena Winczewska
Data: 19-04-2017 r.

Twoim obowiązkiem jest dokonywanie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola. W większości przedszkoli taką kontrolę przeprowadza się po zakończeniu zimy, jednak co w sytuacji, jeżeli w danym roku do niej nie doszło?

Dokonanie wiosennej kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola nie jest obowiązkowe. Zgodnie z regulacjami rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach taką kontrolę należy przeprowadzać co najmniej raz w roku – w dowolnie wybranym terminie. Oznacza to, że dyrektor przedszkola:

 
  • może swobodnie ustalać zarówno terminy kontroli, jak i ich częstotliwość,
  • musi zaplanować przynajmniej jedną kontrolę w roku,
  • musi w ramach kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych uwzględnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki,
  • musi określić kierunki poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków w przedszkolu.

Z przedwakacyjnej kontroli  bhp nie należy rezygnować

Zaniechanie przeprowadzenia kontroli bhp po zakończeniu zimy nie pociąga za sobą konsekwencji dla dyrektora. Warto jednak zadbać, aby taka kontrola została przeprowadzona przed rozpoczęciem wakacyjnej przerwy w działalności przedszkola. Jeżeli podczas takiej kontroli wykryte zostaną uszkodzenia wymagające zakresu prac, to na czas przerwy w działalności przedszkola należy zaplanować remont.

Nawet przy braku uchybień określ kierunki poprawy

Pozytywna ocena komisji przeprowadzającej w przedszkolu przegląd bhp nie zwalnia z obowiązku uwzględnienia wniosków i wskazówek formułowanych przez instytucje i organizacje współpracujące z przedszkolem. Nawet jeżeli obiekt przedszkola spełnia wymagania prawa budowlanego czy przepisów sanitarnych, ale można podnieść bezpieczeństwo, należy rozważyć poniesienie, często niewielkich, nakładów inwestycyjnych, dzięki którym możliwe będzie jeszcze bardziej efektywne zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w przedszkolu.

Kierunki poprawy, o których mowa w rozporządzeniu, nie dotyczą wyłącznie likwidowania zastanych uchybień. Mogą być one określone również wówczas, gdy komisja nie stwierdzi nieprawidłowości i nie sformułuje konkretnych zaleceń.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego, wieloletni wizytator kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40251 )
Array ( [docId] => 40251 )