W przypadku wszawicy w przedszkolu należy działać zgodnie procedurą

Data: 27-01-2015 r.

Wszawica w błyskawicznym tempie może opanować całe przedszkole. By temu zapobiec, należy uzyskać od rodziców/opiekunów prawnych dzieci pisemną zgodę na przegląd higieny osobistej, w tym na kontrolę czystości skóry głowy przedszkolaków, a w razie wykrycia wszawicy – wdrażać natychmiastowe leczenie.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu według zaleceń Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia

 

Krok 1.

Dyrektor placówki zarządza przeprowadzenie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci w grupie z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

Krok 2.

Pielęgniarka lub wychowawca (w sytuacji braku pielęgniarki w przedszkolu) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach zwalczania wszawicy.

Krok 3.

Pielęgniarka informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska w grupie dzieci, ewentualnie w całym przedszkolu.

Krok 4.

Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców dzieci o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu. Zaleca:

  • podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka, ale także rodziny,

  • codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,

  • rozdaje ulotki informacyjne, jak pozbyć się wszy i postępować w domu, aby zapobiec dalszemu zarażaniu.

Krok 5.

W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

Krok 6.

Pielęgniarka po upływie od 7 do 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

Krok 7.

W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków.

Krok 8.

Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji, dyrektor przedszkola zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia im potrzebnego wsparcia.

Ewa Czechowicz, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36447 )
Array ( [docId] => 36447 )