W przypadku wszawicy w przedszkolu należy działać zgodnie procedurą

Data: 27-01-2015 r.

Wszawica w błyskawicznym tempie może opanować całe przedszkole. By temu zapobiec, należy uzyskać od rodziców/opiekunów prawnych dzieci pisemną zgodę na przegląd higieny osobistej, w tym na kontrolę czystości skóry głowy przedszkolaków, a w razie wykrycia wszawicy – wdrażać natychmiastowe leczenie.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu według zaleceń Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia

Krok 1.

Dyrektor placówki zarządza przeprowadzenie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy u wszystkich dzieci w grupie z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

Krok 2.

Pielęgniarka lub wychowawca (w sytuacji braku pielęgniarki w przedszkolu) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby informuje o sposobach zwalczania wszawicy.

Krok 3.

Pielęgniarka informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska w grupie dzieci, ewentualnie w całym przedszkolu.

Krok 4.

Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców dzieci o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu. Zaleca:

 • podjęcie kuracji specjalnymi preparatami nie tylko dziecka, ale także rodziny,

 • codzienną kontrolę czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników,

 • rozdaje ulotki informacyjne, jak pozbyć się wszy i postępować w domu, aby zapobiec dalszemu zarażaniu.

Krok 5.

W przypadku gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

Krok 6.

Pielęgniarka po upływie od 7 do 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

Krok 7.

W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków.

Krok 8.

Jeśli rodzice uchylają się od podjęcia kuracji, dyrektor przedszkola zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia im potrzebnego wsparcia.

Ewa Czechowicz, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36447 )
Array ( [docId] => 36447 )

Array ( [docId] => 36447 )