Wychowawca i kierownik wypoczynku złożą zaświadczenie z KRK

Data: 29-01-2014 r.

Już nie tylko nauczyciele, ale także wychowawcy i kierownicy szkolnych obozów, wycieczek i kolonii będą musieli przedkładać informację z KRK potwierdzające ich niekaralność. Wymóg ten wprowadza projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który ma wzmocnić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach wypoczynku.

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego, który zmienia także ustawę o systemie oświaty zakłada, że wychowawca i kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży będzie musiał przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą jego niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich i obyczajności na szkodę małoletnich, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece. Nowy przepis ma na celu ochronę osób poniżej 18 roku życia przed przestępstwami na tle seksualnym, tj. przede wszystkim pornografią oraz kontaktami seksualnymi w zamian za korzyść majątkową lub osobistą.

Projekt 21 listopada 2013 r. został przyjęty przez Radę Ministrów zaś 17 grudnia wpłynął do Sejmu. Dnia 23 grudnia 2013 r. projekt skierowano do I czytania, a 22 stycznia 2014 r. przesłano do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Ustawa ma wejść w życie w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania jej przez prezydenta.

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2016).

Agnieszka Rumik, radca prawny


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33370 )
Array ( [docId] => 33370 )