Zaniedbany uczeń w szkole – procedura postępowania

Data: 14-01-2014 r.

Prawie w każdej szkole są uczniowie, po których już na pierwszy rzut oka widać, że są zaniedbywani w domu rodzinnym. Jedni przychodzą do szkoły ubrani nieadekwatnie do pogody np. w lekką kurtkę gdy za oknem pojawiły się już pierwsze mrozy. Inni podczas przerwy śniadaniowej nie wyciągają z plecaków żadnego jedzenia. Szkoła musi reagować w takich sytuacjach i wiedzieć jak pomóc zaniedbanemu uczniowi.

W przypadku podejrzenia zaniedbania ucznia:

 

Krok 1

Nauczyciel, który podejrzewa o zaniedbaniu ucznia dokonuje analizy sytuacji ucznia na podstawie jego obserwacji.

Krok 2

Nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy, której uczniem jest dziecko.

Krok 3

Wychowawca klasy analizuje sytuację ucznia na podstawie danych o jego rodzinie, informacji od nauczyciela, własnych obserwacji, opinii innych nauczycieli ewentualnie wcześniejszych uwag od innych dzieci czy ich rodziców.

Krok 4

Wychowawca ucznia informuje o sytuacji pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

Krok 5

Pedagog sporządza opis sytuacji na bazie wszystkich zebranych informacji o uczniu oraz własnych danych.

Krok 6

Wychowawca klasy prosi rodziców/prawnych opiekunów dziecka o wizytę w szkole.

Krok 7

Dyrektor szkoły organizuje spotkanie z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w obecności wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.

Krok 8

Na spotkaniu podjęta zostaje próba ustalenia przyczyn zaniedbania ucznia.

Krok 9

Jeśli okaże się, że zaniedbanie wynika z trudnej sytuacji materialnej rodziny – ustala się zasady postępowania z dzieckiem oraz sposoby udzielenia pomocy rodzinie.

Krok 10

Jeżeli zostanie stwierdzona przemoc, demoralizacja lub niewydolność wychowawcza – dyrektor szkoły kieruje sprawę na policję lub do sądu rodzinnego.

Małgorzata Celuch
, nauczycielka, wicedyrektorka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33365 )
Array ( [docId] => 33365 )