Bibliotekarz nie powinien pełnić dyżurów podczas przerw

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 24-09-2014 r.

Czas pracy bibliotekarza rozliczany jest inaczej niż w przypadku nauczycieli przedmiotowych. Między innymi dlatego tacy nauczyciele nie powinni sprawować dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. W ramach tego czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć (tzw. pensum).

Dla nauczycieli - bibliotekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, wynosi 30 godzin. Szczegółowe ustalenie godzin, które stanowią obowiązkowy czas pracy bibliotekarza możliwe jest na podstawie planu pracy szkoły, który ustalany jest corocznie.

Odrębną kategorią jest godzina lekcyjna. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Tyle trwa zatem jednostka lekcyjna nauczycieli przedmiotowych. Zobowiązani są oni zazwyczaj do pracy również w czasie przerw szkolnych - właśnie z uwagi na 45 min godzinę lekcyjną. Nauczyciel - bibliotekarz zaliczany jest do tzw. nieprzedmiotowców. Nie realizuje on godzin lekcyjnych zatem jego praca wynosi 30 godzin 60 - minutowych w tygodniu.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35760 )
Array ( [docId] => 35760 )