Zadaniowy czas pracy dyrektora szkoły

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 03-04-2014 r.

Czas pracy dyrektora szkoły rozliczany jest zadaniowo. Oznacza to, ze nie musi on spędzać 8 godzin dziennie w szkole. Powinien jednak wyznaczyć dni i godziny przyjmowania interesantów, aby rodzice, uczniowie i inni klienci szkoły mogli się z nim spotkać.

Dyrektora szkoły i placówki oświatowej obowiązuje swoisty zadaniowy system czasu pracy, w którym jego praca nie jest liczona w minutach i godzinach spędzonych w szkole, ale wykonaniem zadań. Dyrektor powinien być rozliczany z terminowości i jakości wykonania powierzonych mu zadań, jakości pracy szkoły, a nie z liczby godzin spędzonych w gabinecie. Zadania spoczywające na dyrektorze szkoły są różnorodne i nie wszystkie wiążą się z obecnością w gabinecie.

Godziny przyjmowania interesantów

Nie można jednak zapominać o kontaktach z uczniami i rodzicami. Dyrektor powinien być dla nich dostępny. W tym celu można ustalić konkretne godziny, w których dyrektor będzie do dyspozycji klientów szkoły. Dobrze jest ustalić różne godziny przyjmowania interesantów, aby była możliwość kontaktu dla osób pracujących rano oraz dla pracujących popołudniami i wieczorami. Można także przyjąć zasadę indywidualnego umawiania się na spotkanie przez sekretariat szkoły.

Zastępstwo w kontaktach w klientami

Podczas nieobecności dyrektora w szkole powinna być osoba, odpowiedzialna za kontakty z nim. Może nią być np. osoba z kierownictwa szkoły: kierownik szkolenia praktycznego, kierownik pracowni szkolnej albo inna osoba, ale najlepiej taka, o której wiadomo, gdzie przebywa, np. pedagog czy psycholog szkolny, gdyż łatwo go znaleźć w jego gabinecie.

Powinna wiedzieć, gdzie jest dyrektor, o której wróci i znać jego numer telefonu. Nie powinna jednak tego numeru udostępniać, ale mieć możliwość wykonania połączenia, jeśli będzie tego wymagała sytuacja w szkole. Pracownicy szkoły powinni być powiadomieni, do kogo mają się zwracać pod nieobecność dyrektora w sprawach wymagających natychmiastowej decyzji, jak np. wyznaczenie zastępstwa za nauczyciela, który zgłosi nieobecność w pracy.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34577 )
Array ( [docId] => 34577 )