Czas pracy dyrektora szkoły – pensum i kierowanie szkołą

Data: 09-11-2012 r.

Czas pracy dyrektora szkoły nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu. Dzienna liczba godzin pracy nie jest ustalona odgórnie. W ramach czasu pracy dyrektor musi wykonywać obowiązki dyrektora szkoły, prowadzić zajęcia z uczniami oraz rozwijać się zawodowo.

Obowiązki dyrektora szkoły koncentrują się wokół zadań związanych z zarządzaniem placówką. Oznacza to, że im większą placówką zarządza, tym mniej godzin w ramach pensum powinien przydzielić mu organ prowadzący szkołę. Precyzyjne określenie godzin pracy dyrektora jest jednak trudne, dlatego w przypadku osób sprawujących tę funkcję uzasadnione jest odwoływanie się do przepisów Kodeksu pracy.

Karta Nauczyciela a przepisy Kodeksu pracy

W przypadku dyrektora szkoły uzasadnione jest zastosowanie systemu zadaniowego czasu pracy, dopuszczanego przez Kodeks pracy w przypadku niektórych rodzajów pracy (art. 140). Dyrektor szkoły, ze względu na zakres obowiązków nie jest w stanie precyzyjnie określić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Ramy jej wykonywania są uzależnione od czynników zewnętrznych, np. związanych z pełnieniem roli zewnętrznego reprezentanta placówki. Czas pracy dyrektora szkoły nie może jednak przekraczać 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, co określa Karta Nauczyciela (art. 42) oraz Kodeks Pracy (art. 129 ust. 1).

Dyrektor szkoły jako nauczyciel

Dyrektor szkoły najczęściej jest jednocześnie zatrudnionym w niej nauczycielem i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z uczniami. Na mocy art. 42 ust. 6. Karty Nauczyciela przysługuje mu jednak prawo do obniżenia tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć. Możliwe jest również całkowite zwolnienie go od ich prowadzenia. W związku z tym 40-godzinny czas pracy dyrektora szkoły musi uwzględniać również godziny potrzebne na realizację pensum nauczycielskiego oraz na przygotowanie się do zajęć.

 

Pensum dyrektora szkoły jest ustalane przez organ prowadzący. Jego wymiar jest uzależniony od wielkości placówki oraz możliwości finansowych danego organu.

Dyrektorowi przysługuje urlop wypoczynkowy podobnie jak każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązki dyrektora szkoły obligują go jednak do informowania organu prowadzącego o wyjazdach oraz udzielenia informacji, które osoby na czas nieobecności będą pełnić obowiązki dyrektora szkoły. Korzystanie z urlopu wypoczynkowego odbywa się na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela. Istotne jest jednak, że w związku ze sprawowaną funkcją niemożliwe może okazać się wykorzystanie tego urlopu w czasie ferii zimowych bądź wakacji. Wówczas dyrektor szkoły powinien skorzystać z urlopu uzupełniającego w czasie trwania roku szkolnego.

Podstawa prawna:

  • art. 42 Karty Nauczyciela,
  • art. 129, 140 Kodeksu pracy

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29921 )
Array ( [docId] => 29921 )